Maritta Soininen

Recent publications by Maritta Soininen

Författare Titel År
Maritta Soininen, Martin Qvist
Political integration and the career opportunities of immigrants in political parties : Experiences from Swedish party organisations 2021
Maritta Soininen, Martin Qvist
Partiorganisationer och representation : från problem till lösningar 2017
Maritta Soininen et al.
Equal Opportunities in Representation - Political Parties and Six Institutional Design Choices 2017
Maritta Soininen
The Problem of Mismatch in Successful Cross-Sectoral Collaboration 2014
Maritta Soininen
Novel openness of party organisations – the role of networks and associations 2014
Katarina Bivald, Tyra Hertz, Martin Qvist,
et al.
Challenges for Diversity : Migrant Participation in Political Parties in Sweden 2017
Maritta Soininen
Political Representation of Ethnic Groups 2014
Maritta Soininen
Promoting Equal Opportunities in Representation From Problems to Solutions:Nine institutional design choices 2014
Maritta Soininen
Political parties – perspectives on inclusion and recruitment 2014
Maritta Soininen
Exploring the role of incentives and identities in management of cross-sectoral policy governance : The EQUAL programme and Swedish partnerships for economic growth 2014

Kön, makt, nation : tillägnad Maud Eduards 2011
Maritta Soininen
From problems to solutions : equal opportunities in political representation 2014
Maritta Soininen
Ethnic inclusion or exclusion in representation? : local candidate selection in Sweden 2014
Maritta Soininen
From Problems to Solutions 2014
Maritta Soininen
Hacia una democracia incluyente? : 30 anos de derechos electorales para los immigrantes en los comicios locales suecos 2014
Maritta Soininen
How to increase the representation of immigrants in political organisations? 2014
Maritta Soininen
Political parties – perspectives on recruitment and local candidate nomination processes 2014
Maritta Soininen
Joint Policy Governance for New Jobs – Business Partners and Employment Policy at the EU, Subnational and Local Level 2014
Maritta Soininen
Incentives and identities in joint policy governance: The EU programme EQUAL and Swedish partnerships for economic growth :   2014
Maritta Soininen
 Institutions Matter – Governance Makes Difference , : Making of Diversity and Antidiscrimination Policy – the Dutch and the UK Case 2014
Maritta Soininen
Towards inclusive democracy?Voting rights for immigrants in Swedish local elections 2014
Maritta Soininen
Anti-discrimination Policy in the European Union 2014
Maritta Soininen
2006 Deliberative collaboration with obstacles. Policymaking and anti-discrimination legislation in the EU. A refereed conference paper 2014
Maritta Soininen
Public policy-making with civil society organisations: partner collaboration in implementing the EU anti-discrimination legislation 2014
Maritta Soininen, Nils Etzler
Partierna nominerar : exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation : rapport 2014
Henry Bäck, Maritta Soininen
Den kommunala invandrarpolitiken : arenor, aktörer och barriärer 2009
Maritta Soininen, Mark Graham
Persuasion contra legislation : preventing racism at the workplace: Sweden 2009
Henry Bäck, Maritta Soininen
Flyktingmottagande i förändring : en utvärdering av de verksamhetsmässiga konsekvenserna av det nya statsbidragssystemet till kommunerna för flyktingmottagandet 2009
Maritta Soininen
Det kommunala flyktingmottagandet : genomförande och organisation 2011
Maritta Soininen
Samhällsbilder i vardande : politisk socialisation och den finska andra generationen 2011

Vem forskar om vad?

Söker du ett visst forskningsområde, se våra sidor under Vem forskar om vad?

Our researchers

Use the links below to move over to our English pages for our researchers.

Ordlista sve/eng

  • Forskare - Researcher
  • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
  • Universitetslektor – Senior lecturer
  • Docent – Associate professor
  • Professor - Professor