Contact

Kjell Goldmann
 
 

 

Professor of Political Science at Stockholm University since 1978, now emeritus. Dean of the Faculty of Social Sciences 1986—96. Visiting appointments at Harvard University, Princeton University, Wissenschaftszentrum Berlin, Hebrew University of Jerusalem, University of British Columbia, and McGill University. Member of the Royal Swedish Academy of Sciences and the Royal Swedish Academy of War Sciences. Contributor to UI-bloggen (www.ui.se) published by the Swedish Institute of International Affairs.


Publications

Books in English

Transforming the European Nation-State: Dynamics of Internationalization. London: Sage, 2001.

Nationality versus Europeanisation: The National View of the Nation in Four EU Countries (ed. with Karin Gilland). Stockholm: Dept. of Political Science, Stockholm University, 2001.

Nationalism and Internationalism in the Post-Cold War Era (ed. with Ulf Hannerz and Charles Westin). London: Routledge, 2000.

The Logic of Internationalism: Coercion and Accommodation. London: Routledge, 1994.

The End of the Cold War: Evaluating Theories of International Relations (ed. with Pierre Allan). Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992, 2nd edn. 1995.

Change and Stability in Foreign Policy: The Problems and Possibilities of Détente. Princeton, NJ: Princeton University Press, and London: Harvester, Wheatsheaf, 1988.

Democracy and Foreign Policy: The Case of Sweden (with Sten Berglund and Gunnar Sjöstedt). Aldershot, Hants: Gower Publications, 1986.

Power, Capabilities, Interdependence: Problems in the Study of International Influence (ed. with Gunnar Sjöstedt). London-Beverly Hills: Sage, 1979.

Is My Enemy's Enemy My Friend's Friend? From Bipolarity to Ambiguity in Great Power Relations. Lund: Studentlitteratur, 1979.

Tension and Détente in Bipolar Europe. Stockholm: Scandinavian University Books, 1974.

International Norms and War Between States: Three Studies in International Politics. Stockholm: Scandinavian University Books, 1971.


Books in Swedish

Femton politiska begrepp. Lund: Studentlitteratur, 2013

Den föreställda familjen. Borås: Recito Förlag, 2011.

Politiska personer. Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2010.

Identitet och politik. Nationellt, övernationellt, semi-nationellt. Stockholm: SNS Förlag, 2008.

Statsvetenskap som yrke. Lund: Studentlitteratur, 2005.

Övernationella idéer. EU som ideologiskt projekt. Stockholm: SNS Förlag, 2003.

Politikens internationalisering (med Jan Hallenberg, Bengt Jacobsson, Ulrika Mörth och Alexa Robertson). Lund: Studentlitteratur, 1999.

Statsvetenskapligt lexikon (red. med Mogens N. Pedersen och Øyvind Østerud). Stockholm: Universitetsforlaget, 1997 (även utgiven på danska och norska).

Rivalitet och samexistens. Fem uppsatser om supermakterna (red. med Håkan Karlsson). Lund: Studentlitteratur, 1987.

Stormaktspolitik och kulturklimat. Lund: Studentlitteratur, 1981.

Det internationella systemet. En teori och dess begränsningar. Stockholm: Aldus/Bonniers, 1978.

Strategi i väst och öst. De strategiska doktrinerna i Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike, Västtyskland och Sovjetunionen (red.). Stockholm: Statens Offentliga Utredningar, 1966:18.


Other publications since 1990

in English

Theories, Truisms and Tools in International Relations, in Fredrik Bynander and Stefano Guzzini, eds, Rethinking Foreign Policy. London: Routledge, 2013.

Realpolitik and Idealpolitik: Interest and identity in European foreign policy, in European Global Strategy in Theory and Practice: Relevance for the EU. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs, 2012.
Identity and Democracy in the EU, in Ingemund Hägg, ed., A Liberal Contribution to a Common European Civic Identity. Brussels: European Liberal Forum, 2008.
Integration and Ideology: Four Dilemmas, in Claes Linde, Maud Eduards and Alexandra Segerberg, eds, State of Welfare: Politics, Policies and Parties in (Post-)Welfare Society. Stockholm: Dept. of Political Science, Stockholm University, 2006.

Appropriateness and Consequences: The Logic of Neo-institutionalism, Governance, Vol. 18 (2005), No. 1.

Review of Christoph Frei, Hans J. Morgenthau: An Intellectual Biography, Journal of Cold War Studies, Vol. 5 (2003), No. 1.

Internationalisation and the Nation-State: Four Issues and Three Non-Issues, European Journal of Political Research, Vol. 41 (2002), No. 3.

Paradigm Shifts and the New Research Agenda after the Cold War, in Bengt Sundelius, ed., The Consequences of September 11. Stockholm: The Swedish Institute of International Affairs, 2002.

Internationalisation and Democracy, in Governance and Citizenship in Europe: Some Research Directions. Brussels: European Commission, 1999.

Issues, Not Labels, Please: Reply to Eriksson, Cooperation and Conflict, Vol. 34 (1999), No. 3.

Sweden and the World, in E. Nylund, ed., Ett halvsekel med IES. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholm University, 1999.

Nationalism and Internationalism in Post-Cold War Europe, European Journal of International Relations, Vol. 3 (1997), No. 3.

Nationalism, Internationalism and the Theory of International Relations, International Relations (Kokusaiseiji), Vol. 114, March 1997.

International Relations: An Overview, in Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, eds, A New Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Im Westen nichts Neues: Seven International Relations Journals in 1972 and 1992, European Journal of International Relations, Vol. 1 (1995), No. 2.

International Opinion and World Politics: The Case of the INF Treaty, Political Studies, Vol. 41 (1993), No. 1.

The Swedish Model of Security Policy, West European Politics, Vol. 14 (1991), No. 3.

Does Cooperation Inhibit War? Cooperation and Conflict, Vol. 25(1990), No. 2.


in Swedish

Statsmannen och statsvetaren, i Mats Bergquist och Alf W. Johansson, red., Säkerhetspolitik och historia. Essäer om stormaktspolitiken och Norden under sjuttio år. Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2007.

Dilemman för statsvetare, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, årg. 23 (2007), nr 3.

Det föraktade Amerika, Axess, 2007, nr. 3

Europeisk identitet: konstruktion eller konsensus? Internationella studier, 2006, nr 1.

Rec. av Murray Friedman, The Conservative Revolution: Jewish Intellectuals and the Shaping of Public Policy, Axess, 2006, nr 4.

USA, Irak och de internationella normerna, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, årg. 209 (2005), nr 2.

Rec. av Maria Strömvik, To Act as a Union: Explaining the Development of the EU’s Collective Foreign Policy, Statsvetenskaplig Tidskrift, årg. 107 (2005), nr 4.

Underliga USA, Internationella studier, 2005, nr 1.

Judiskt och universellt, Judisk Krönika, årg. 72 (2004), nr 1.

Det kalla krigets slut: Gorbatjov som överraskning, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, årg. 206 (2002), nr 6.

Anmälan av Christer Karlsson, Democracy, Legitimacy and the European Union, Statsvetenskaplig tidskrift, årg. 104 (2001), nr 2.

Skilda identiteter – gemensam demokrati, i EU – ett demokratiprojekt. Stockholm: Statens offentliga utredningar, 1998:145.

De två språken, Statsvetenskaplig tidskrift, årg. 101 (1998), nr 4.

Neutralitetspolitiken som dubbelpolitik, Internationella studier, 1998, nr 4.

2000-talet — den eviga freden? i Ulf Bernitz, Sverker Gustavsson och Lars Oxelheim, red., Europaperspektiv. Årsbok 1998. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag, 1998.

Miljöhot, migration och terrorister i Tokyo — om begreppet säkerhetspolitik, i Brobyggare. En vänbok till Nils Andrén. Stockholm: Nerenius & Santérus förlag, 1997.

Demokrati och internationalism, I Claes Arvidsson, red., Sverige och det nya Europa. Stockholm: Ekerlids Förlag, 1995.

Säkerhetspolitik och statsvetenskap, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, årg. 198 (1994), nr 6.

Sverige, EG och politikens internationalisering, i Suveränitet och demokrati. Bilagedel med expertuppsatser. Stockholm: Statens offentliga utredningar, 1994:12.

Internationalisering, internationalism och nationell självständighet, i Björn von Sydow, Gunnar Wallin och Björn Wittrock, red., Politikens väsen. Idéer och institutioner i den moderna staten. Stockholm: Tidens förlag, 1993.

Norden i Europa, Statsvetenskaplig tidskrift, årg 96 (1993), nr 4.

Etik och politik: Kärnvapen och internationalism, Statsvetenskaplig tidskrift, årg. 93 (1990), nr 2 (med Kristina Boréus).

Internationell politik - problem och möjligheter, i Karinb Fridjonsdottir, red., Svenska samhällsvetenskaper: Utvecklingslinjer - Problem - Perspektiv. Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1990.