Books

Kvotering (with Lenita Freidenvall) SNS Förlag, 2008.

Anette Borchhorst og Drude Dahlerup: Ligestillingspolitik som diskurs og praksis. Samfundslitteratur. 2003 261 s.

Rødstrømperne. Den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænkning og gennemslag 1970-85. Vol.I, 655 pages, vol.II, 500 pages. Gyldendal 1998. (The Redstockings. The rise and fall, the ideas and the impact of the Danish Redstockings Movement, 1970-85, vol I-II. 1998).

Vi har ventet længe nok. Håndbog i kvinderepræsentation, Nordisk Ministerråd. (We Have Waited too Long. Handbook in Women's Representation). In Danish (1988), Icelandic (1988), Norwegian (1989), Swedish (1989) and Finnish (1990). 279 pages.

Blomster og Spark. Samtaler med kvindelige politikere i Norden. Nordisk Ministerråd, 1985. (Interviews with Women Politicians in the Nordic Countries). 349 pages.

Det uferdige demokratiet. Kvinner i Nordisk politikk, (with Elina-Haavio-Mannila och Maud Eduards). Nordisk Ministerråd 1983, two editions, one in Finnish, and one in the three Scandinavian languages - Danish, Norwegian and Swedish (292 pages). In English as Unfinished Democracy. Women in Nordic Politics. Pergamon Press, 1985.

Socialisme og kvindefrigørelse i det 19.århundrede. En analyse af Charles Fourier, Karl Marx, Fr. Engels, August Bebel og Clara Zetkin m.fl. GMT:1973. (Socialism and the Emancipation of Women in 19th Century Germany and France). 414 pages.

Edited books

Women, Quotas and Politics (ed), Routledge, Taylor & Francis Group, 2006

Moving On. New Perspectives on the Women's Movement. (With Andreasen och Borchorst. Aarhus University Press, 1991. 223 pages.

Kvinder på Tinge (Women in Parliament). (With Kristian Hvidt). Published by the Danish Parliament for the 75th anniversary of women's right to vote. Rosinante 1990. 246 pages.

Køn sorterer. Kønsopdeling på arbejdspladsen. Nordisk Ministerråd 1989 (Gender Structure of the Labour Market).

The New Women's Movement. Feminism and Political Power in the USA and Europe, Sage Publications, London 1986. 254 pages.

Selected articles

Women's Political Representation and Gender Quotas

"Gender Quotas in Politics: Empowerment from Above or from Below?" pp. 297-310 in Kazuki Iwanaga (ed.), Women’s Political Participation and Representation in Asia. Copenhagen: NIAS Preess, 2008.

"Gender Quotas – Controversial But Trendy. On Expanding the Research Agenda", International Feminist Journal of Politics, vol. 10:3, 322-28, September 2008.

"Electoral Gender Quota Systems and Their Implementation in Europe" (pdf, 122 p).  Report for The European Parliament, the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. Issued in English, French, German, Italian and Spanish  (with Lenita Freidenvall, and in co-operation with International IDEA)

"Electoral Gender Quotas: between Equality of Opportunity and Equality of Result", pp. 73-92 in Representation, vol. 43, no 2,  July 2007. In Chinese, Kunming University 2008.

"Will Gender balance in Politics Come by Itself?", pp.251-270 in Barbara Kellerman & Deborah L. Rhode (eds.): Women & Leadership. The State of Play and Strategies for Change. Wiley, Boston 2007.

"Introduction", pp. 3-31 in Drude Dahlerup (ed.): Women, Quotas and Politics, Routledge 2006.

"Conclusion", pp. 293-307 in Drude Dahlerup (ed.): Women, Quotas and Politics, Routledge 2006.

"The Nordic Countries: an Incremental Model" (with Lenita Freidenvall and Hege Skjeie), pp. 55-82 in Drude Dahlerup (ed.): Women, Quotas and Politics, Routledge 2006.

"Gender Balance in Politics: Goals and Strategies in a Global Perspective". IDEA 2007: The Arab Quota Report, Selected Case Studies, pp 19-26

"The Story of the Theory of Critical Mass", Politics and Gender, Vol. 2, No.4, 2006, pp. 511-522.

"No Quota Fever in Europe?" in Quota report Series, No. 4, 2006: The Implementation of Quotas: European Experiences. International Idea

"Quotas as a Fast Track to Euqual Representation for Women" (with Lenita Freidenvall), in International Feminist Journal of Politics, March 2005, vol. 7, no 1: pp. 26-48.

"No Quota Fever in Europe?" I kapitel 1, Quota Systems: An Overview of Global Trends and Regional Analysis. The Implementation of Quotas: European Experiences, Quota Report Series, No. 4, Stockholm, International IDEA, pp. 18-22, 2005.

"Increasing Women's Political Representation: New Trends in Gender Quotas", in Julie Ballington and Azza Karam (2005) (eds.) Women in Parliament: Beyond Numbers. Revised Edition.

"Strategies to Enhance Women's Political Representation in Different Electoral Systems", in Gender, Governance and Democracy: Women in Politics. Isis International-Manilla Monograph Series 2005, Issue No.1, Vol. 1.

"Gender Quotas: a Key to Equality? A Case Study of Iraq and Afghanistan" (tills. m. Anja Taarup Nordlund). European Political Science, Summer 2004, pp.91-98.

"Women in politics - Where are the immigrant women?", i Integration och jämställdhet i Norden. Nordiska ministerrådet, ANP 2004:714, sid. 64-94.

"Quotas are Changing the History of Women", in Julie Ballington (ed.) The Implementation of Quotas: African Experiences, Quota Workshop Report Series, no 3, Stockholm: International IDEA, pp. 16-20, 2004.

"Comparative Studies of Electoral Gender Quotas", in The Implementation of Quotas: Latin American Experiences, Quota Workshops Report Series, no 2, Stockholm: International IDEA, 2003.

"Quotas - A Jump to Equality? The Need for international Comparison of the Use of Electoral Quotas to obtain Equal Political Citizenship for Women", in The Implementation of Quotas: Asian Experiences, Quota Workshops Report series, no 1, Stockholm: International IDEA, 2002.

"From a Small to a Large Minority. Women in Scandinavian Politics",pp. 275-298 in Scandinavian Political Studies, vol. 11, no. 2, 1989.

"Präsenz von Frauen in der parlamentarischen Demokratie: Strategien von Frauen in den skandinavischen Ländern", pp. 26-42 i Frauen und Politik, Der Landtag Schleswig-Holstein, 1989. In a slightly different version, pp. 38-47 i Birthe Marker et al. (red.), Island, Grönland, Dänemark und die Färöer der Frauen. Verlag Frauenoffensive, 1991.

Women as Voters

"Kvinderne - en ny vælgergruppe?", pp. 246-268 in Jørgen Elklit and Ole Tonsgaard (eds.), Valg og vælgeradfærd, Studier i dansk politik, Politica, 1984 (Women - a New Caucus of Voters?).

"Women's Entry into Politics: The Experience of the Danish Local and General Elections 1908-20", pp. 139-62 in Scandinavian Political Studies, vol. 1, new series, nos. 2-3, 1978.

Women in Political Parties

"Zur Frage der selbständigen Organisierung der sozialistischen Frauen, dargestellt am Beispiel der Sozialdemokratischen Partei Dänemarks 1871-1939", in Ernest Borneman (ed.), Arbeiterbewegung und Feminismus, Wien 1982.

"Kvinders organisering i det danske socialdemokrati 1908-69" (Women in the Danish Social Democratic Party 1908-69), pp. 5-35 in Meddelelser om forskning i arbejder-bevægelsens historie, no. 13, Oct. 1979.

"Udviklingslinier i kvinders politiske deltagelse og repræsentation i Danmark", i Mogens N.Pedersen (red.): Dansk Politik i 1970'erne. Samfundsvidenskabeligt Forlag 1979. (Changes in women=s political participation and representation in Denmark).

Public Policy and Public Discourse

"Ligestillingsforståelser i svenske og danske partier - Er en borgelig ligestillingspolitik under udvikling? in Tidskriftet Politik, no 2: 10-16, 2007.

"Is Sweden Leaving the Family of Proportional Representational Systems?" in Claes Linde, Maud Eduards and Alexandra Segerberg (eds.) State of Welfare. politics, policies and Parties in (Post-) Welfare Society, Department of Political Science, Stockholm university, 2006.

"Hvor gik magten hen, da den gik ud?", i Jørgen Øllegaard og Mogens Ove Madsen (red): Magt.dk. Kritik af Magtudredningen. Frydenlund 2004.

"Feministisk partipolitik? Om skillnader i dansk och svensk jämställdhetsdebatt", iChristina Florin och Christina Bergqvist (red) Framtiden i samtiden. Könsrelationer i förändring i Sverige och omvärlden (sid 234-263). Institutet för framtidsstudier 2004.

"Er ligestillingen opnået? Ligestillingsdebattens forskellighed i Danmark og Sverige", s. 226-246 i Anette Borchorst (red): Kønsmakt under forandring. Magtudredningen. Hans Reitzels Forlag 2002.

"Diskursens relativa autonomi. En immigrants jämsförelse av jämställdhetsdiskurserna i Sverige och Danmark", Politologen, hösten 2000, s.14-29. (The Relative Autonomy of Discourses - comparing the Swedish and Danish discourses on equality policies. In Swedish).

"Learning to Live with the State. State, Market and Civic Society: Women's Need for State Intervention in East and West, pp. 117-127 in Women's Studies International Forum, vol. 17, nos. 2-3, 1994.

Ligestilling ja! Men Hvordan? Ligestillingstiltag i den offentlige forvaltning, (eds. together with Berntsen, Henriksen and Norling). Institut for Statskundskab og Cekvina, 1991. The results of an pedagogical experiment. (Equal Opportunities, Yes! But How?)

"Da ligestilling kom på dagsordenen. Ligestillings- og kvindepolitik i Folketinget 1965-1990", pp. 158-219 in Dahlerup and Hvidt (eds.) Kvinder på Tinge, 1990. ("When 'Equal Opportunity' Reached the Political Agenda").

"Confusing Concepts - Confusing Reality: A Theoretical Discussion of the Patriarchal State", pp. 93-127 in Anne Sassoon (ed.), From a Woman's Point of View. New Perspectives on the Welfare State, Hutchinson, 1986.

"Overcoming the Barriers: An Approach to how Women's Issues are Kept from the Political Agenda", pp. 31-66 in Judith Stiehm (ed.), Women's Views of the Political World of Men, Transnational, New York 1984.

Social Movements, the Women's Movement

"Kontinuitet och vågor i den feministiska rörelsen - en utmaning för teorin om sociala rörelser", ss.85-108 i Åsa Wettergren & Andrew Jamison (red): Sociala rörelser. Politik och kultur. Studentlitteratur 2006.

"Continuity and Waves in the Feminist Movement - A Challenge to Social Movement Theory", i Hilda Rømer Christensen, Beatrice Halsaa, och Aino Saarinen (red), Crossing Borders. Re-mapping Women's Movements at the Turn of the 21st Century, University Press of Soutern Denmark, sid. 59-78.

"Three Waves of Feminism in Denmark", in Gabriele Griffin & Rosi Braidotti (eds.); Thinking Differently. A Reader in European Women's Studies, pp. 341-350. London & New York: Zed Books

"Globalisering - nye udfordringer till forskningen." Politologen, hösten 2002.

"Globaliseringen är ingen naturlag", s. 24-27 i Tiden, Socialdemokratisk idé- och debattidskrift, nr1 1, febr. 2002.

"Sociala rörelser inför globaliseringen", s.140-162 i Det nya motståndet. Agoras årsbok 2001 (Social Movements and Globalization in The New Protest.).

"Continuity and Waves in the Feminist Movement - a Challenge to Social Movement Theory", pp.22-52 in Aino Saarinen, Hilda Rømer Christensen & Beatrice Halsaa (eds.): Women's Movement and Internationalisation: The "Third" Wave? University of Oulu. 82/2000.

"Sociala rörelsers strategier och möjligheter. Rödstrumpornas möte med "det etablerade", s. 89-122 i Anders Neergaard & Ylva Stubbergaard (red.): Politisk inflytande, Studentlitteratur 2000. (Strategies and Opportunities of Social Movements. When the Redstockings met 'the establishment'. In Swedish).

"From Protest Movement to State Feminism. Women's Liberation Movement and Unemployment Policy in Denmark", pp. 4-20 in Nora. Nordic Journal of Women's Studies, no. 1, vol. 1, 1993.

"Introduction", pp. 1-25 in Drude Dahlerup (ed.), The New Women's Movement, 1986.

"Is the New Women's Movement Dead? Decline and Change of the Danish Movement", pp. 217-44 in Drude Dahlerup (ed.), The New Women's Movement, 1986. This article was tranlated into Chinese and published in the very first publication from Centre for Women's Studies, Zhengzhou University, China.

"Studiet af sociale bevægelser", s. 7-34 i Erik Damgaard (red).: Festskrift til Erik Rasmussen. Politica 1977. (The Study of Social Movements).

Theory and Methods in Women's Studies and Gender Studies

"Hvorfor ligestilling? - en forskningskommentar", ss.68-73 i tidskriften Kvinder, Køn & Forskning, nr.4, 2005.

"Ambivalenser och strategiska val. Om problem kring begreppen särart och jämlikhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori", Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr.1, 2001, s.17-40 (Ambivalence and Strategic Choices. The Problematic Concepts of Difference and Equality in the Women's Movement and in Feminist Theory)

"Når man ikke kan se skoven for bare træer. Om kvinder og køn i forskningen", pp. 11-47 in Steen Brock and Poul Pedersen (eds.), Dømmekraft. Objektivitet, subjektivitet og videnskab, Aarhus Universitetsforlag, 1989 (When You Cannot See the Wood for the Trees. On Research on Women and Gender).

"Findes der en særlig kvindevidenskab?", pp. 31-39 in Berg et al., Videnskabshistorie og videnskabsteori, 1989 (Is there a Feminist Science?)

Sex Segregation of the Labour Market

Drude Dahlerup (ed.), The Nordic BRYT-Project. Final Report, issued in a "Scandinavian", a Finnish and an English edition (36 reports in all have been published by the Nordic BRYT-Project, list of issued report in Final Report).

Drude Dahlerup: "Kan arbejdsmarkedets kønsopdeling brydes?", pp. 9-43 in Køn sorterer, 1989. (Is it Possible to Break the Sex Segregation of the Labor Market?)

Political Theory

"Fantasien til Magten". Om Charles Fourier, pp. 96-117 in Nynne Koch (ed.), Kvindestudier 5, København, 1981 (Imagination to Power! On Charles Fourier).

Arbejderkvinder i alle lande ... Et Clara Zetkin-udvalg, Forlaget Tiderne Skifter. Forfatterkollektiv (Working-Class Women in All Countries ... A Selection of Clara Zetkin's Works). 1976.

A Textbook for High School Students

Kvinder i opbrud, Kvinder i arbejde og i foreningerne omkring århundredskiftet (together with Birte Broch, Bodil K. Hansen and Tinne Vammen). Gyldendal, 1982 ("Women's Work and Women in Organizations around the Turn of the Century").

Lexica

Contributions to PaxLexikon (Oslo), Dansk Biografisk Leksikon, Den danske national encyclopaedi, den svenske national encyclopaedi, Dansk Kvindebiografisk leksikon og netleksikon'et.

Evaluation

En utvärdering av jämställdhetsarbetet vid Umeå Universitet. 1999 (tillsammans med Ulla Kröger-Nygren och Egon Hemlin).