Forskarna vid Statsvetenskapliga institutionen är engagerade i en rad olika forskningsprojekt. Förutom de länkar som du finner nedan finns flera intressanta projekt vid institutionen. Mer information finns på forskarnas personliga hemsidor under Våra forskare.

Forskningsprojekt

Forskningsnätverk och forskningskonsortier