Publikationer

Oxford Handbook of Swedish Politics

Tre statsvetare från Stockholm skriver i The Oxford Handbook of Swedish Politics

Oxford University Press har släppt en omfattande handbok om svensk politik. Tommy Möller, Ulrika Mörth och Göran Sundström är tre av de forskare som medverkar i boken.

Nya publikationer

Författare Titel År
Jonathan Kuyper
The Means and Ends of Deliberative Democracy : Rejoinder to Gunn 2018
Per-Anders Svärd
För korkade för demokrati 2018
Per-Anders Svärd
Political Theory and the Animal/Human Relationship by Judith Grant and Vincent G. Jungkunz 2018
Magnus Ek
Varför finns det inte ensamordnare för informationssäkerhet inom Regeringskansliet? : Detta trots att flera utredningar under 20 år och flera inträffade incidenter har pekat på behovet! 2018
Filip Wiljander
Hela Sveriga ska leva : Idéer och konfliktdimensioner i svensk landsbygdspolitik 2018
Rojan Taloyan
Våldtäkt med samtycke? En idéanalytisk studie av Riksdagspartiernas idéer angående våldtäktslagstiftningen 2018
Rojan Taloyan
Brottslighet, men vad för bestraffning? En idéanalytisk studie av de tre största Riksdagspartiernas kriminalpolitiska idéer när det gäller brottslighet och bestraffning 2018
Jonathan W. Kuyper, Björn-Ola Linnér, Heike Schroeder
Non-state actors in hybrid global climate governance : justice, legitimacy, and effectiveness in a post-Paris era 2018
Diane Sainsbury
Sociala rättigheter, välfärdsstater och könspolitiska regimer 2018
Henrik Berglund
Politiskt våld inom den hindunationalistiska rörelsen 2018

De 100 nyaste publikationerna

Författare Titel År
Jonathan Kuyper
The Means and Ends of Deliberative Democracy : Rejoinder to Gunn 2018
Per-Anders Svärd
För korkade för demokrati 2018
Per-Anders Svärd
Political Theory and the Animal/Human Relationship by Judith Grant and Vincent G. Jungkunz 2018
Magnus Ek
Varför finns det inte ensamordnare för informationssäkerhet inom Regeringskansliet? : Detta trots att flera utredningar under 20 år och flera inträffade incidenter har pekat på behovet! 2018
Filip Wiljander
Hela Sveriga ska leva : Idéer och konfliktdimensioner i svensk landsbygdspolitik 2018
Rojan Taloyan
Våldtäkt med samtycke? En idéanalytisk studie av Riksdagspartiernas idéer angående våldtäktslagstiftningen 2018
Rojan Taloyan
Brottslighet, men vad för bestraffning? En idéanalytisk studie av de tre största Riksdagspartiernas kriminalpolitiska idéer när det gäller brottslighet och bestraffning 2018
Jonathan W. Kuyper, Björn-Ola Linnér, Heike Schroeder
Non-state actors in hybrid global climate governance : justice, legitimacy, and effectiveness in a post-Paris era 2018
Diane Sainsbury
Sociala rättigheter, välfärdsstater och könspolitiska regimer 2018
Henrik Berglund
Politiskt våld inom den hindunationalistiska rörelsen 2018
Henrik Berglund
Protest and Participation : The Popular Struggle against Coca-Cola at Plachimada (Kerala) 2018
Henrik Berglund
Civil society and political protest in India : The case of Coca-Cola in Kerala 2018
Soetkin Verhaegen
What to expect from European identity? Explainingsupport for solidarity in times of crisis 2018
Drude Dahlerup
Women's Political Representation 2018
Drude Dahlerup
Könskvotering i politiken 2018
Drude Dahlerup
Od malobrojne do bronje manjine : Zene u skandinavskoj politici 2018

Gender Quotas in Politics in Central East Europe 2018
Drude Dahlerup
Has Democracy Failed Women? 2018
Per-Anders Svärd
Normative dilemmas in Sweden's ethical review policy for animal experiments 2018
Per-Anders Svärd
Djur, samhälle och kritisk teori 2018
Per-Anders Svärd
Speciesism och ideologiskt herravälde 2018
Eva Hansson, Weiss Meredith
Participation and space : Themes, patterns, and implications 2018
Eva Hansson, Weiss Meredith
Conceptualizing political space and mobilization 2018
Eva Hansson, Meredith Weiss
Political participation in Asia : Defining and deploying political space 2018
Magnus Lundgren, Theresa Squatrito, Jonas Tallberg
Stability and change in international policy-making: A punctuated equilibrium approach 2018
Ola Svenonius
The body politics of the urban age : Reflections on surveillance and affect 2018
Ola Svenonius
Legitimering av övervakning i lokal säkerhetspolitik 2018

Analyzing Text and Discourse : Eight Approaches for the Social Sciences 2018
Markus Furendal
Appearances of Ēthos in Political Thought: The Dimension of Practical Reason by Sophia Hatzisavvidou 2018
Markus Furendal
Defining the duty to contribute: Against the market solution 2018
Naima Chahboun
Nonideal theory and compliance—A clarification 2018
Jonas Tallberg
Transparency 2018
Magnus Lundgren, Theresa Squatrito, Jonas Tallberg
Stability and Change in International Policy-Making : A Punctuated-Equilibrium Approach 2018
Maria Jansson
Anmälan av Sofie Gustafsson "Medborgarskapande på olika villkor. Självbilder, skolkoder och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan. 2018
Lenita Freidenvall, Maria Jansson
Introduktion 2018
Maria Jansson
Hälsa och kön på den internationella dagordningen 2018
Maud Eduards, Maria Jansson
Introduktion till internationella relationer 2018
Maria Carbin, Maria Jansson
Introduktion till politisk teori 2018

Politik och kön : Feministiska perspektiv på statsvetenskap 2018
Björn von Sydow
Förord 2018
Andreas Norlén, Björn von Sydow
Riksdagens reflektioner : konsitutionsutskottet 2018
Björn von Sydow
Motståndskraft : Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 2018
Björn von Sydow
Björn von Sydow svarar Carl Björeman 2018
Björn von Sydow
Planering i en oförutsägbar tid 2018
Björn von Sydow
Björn von Sydow : Hedersledamoten 2018
Björn von Sydow
Vi får inte gå tillbaka till kalla krigets slutna värld : Björn von Sydow om framtidens försvarsforskning 2018
Maria Wendt, Cecilia Åse
Kön, våld och död i nya krig 2017
Göran Sundström, Bengt Jacobsson
Organizing for Audit 2017
Göran Sundström
När politiker styr med tillit 2017
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017

En modern myndighet : Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017
Monica Andersson
Inledning och reflektioner 2017
Monica Andersson
Makten över stadens offentliga rum : Professionerna och hur de modernistiska idéerna vann kampen om stadsplaneringen 2017
Julia Ridderstedt
Sameskolan – någonstans mellan staten och Sametinget : En studie av en stagnerad policyprocess i relation till urfolks självbestämmanderätt 2017

Risk and Moral Theory 2017
Eva Erman
The Practical Turn in Political Theory 2017
Eva Erman
A Function-Sensitive Approach to the Political Legitimacy of Global Governance 2017
Eva Erman
Political Legitimacy and the Unreliability of Language 2017
Eva Erman
The Political Legitimacy of Global Governance and the Proper Role of Civil Society Actors 2017
Eva Erman
The Interdependence of Risk and Moral Theory 2017
Magnus Lundgren
Which type of international organizations can settle civil wars? 2017
Naima Chahboun
Three Feasibility Constraints on the Concept of Justice 2017
Martin Qvist
Trafikverket som samhällsutvecklare 2017
Katarina Bivald, Tyra Hertz, Martin Qvist,
et al.
Challenges for Diversity : Migrant Participation in Political Parties in Sweden 2017
Maritta Soininen et al.
Equal Opportunities in Representation - Political Parties and Six Institutional Design Choices 2017
Lisa M. Dellmuth, Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg,
et al.
Intergovernmental organizations and climate security : advancing the research agenda 2017
Lucas Pettersson
Information och identitet : synen på televisionens politiska roll i Sverige och EU 2017
Johan Lembke
Defining the new economy in Europe : a comparative analysis of EU technology infrastructure policy, 1995-2001 2017
Mary Zaia
Democratic Transition in the Middle East and North Africa : A Case Study of Tunisia 2017
Carl Bengtsson
Turkiskt trauma : En studie av Turkiets förändrade utrikespolitik 2017
Michele Micheletti
Political consumerism : Part of slaktivism and adhocracy? 2017
Ludvig Beckman
Is there a Moral Right to Vote? 2017
Ludvig Beckman
Deciding the demos: three conceptions of democratic legitimacy 2017
Drude Dahlerup, Milica Antic Gaber
The Legitimacy and Effectiveness of Gender Quotas in Politics in CE Europe 2017
Joakim Kreutz, Magda Cardenas
Women, peace and intervention : how the international community responds to sexual violence in civil conflict 2017
Cecilia Åse, Maria Wendt
Gendering the new hero narratives : Military death in Denmark and Sweden 2017
Michele Micheletti, Dietlind Stolle
Toying Around with the Future : Sustainability within Families 2017
Michele Micheletti
Samhällsplaneringens demokratiska utmaning : Samspelet mellan medborgare och staden i förnyelseprojekt som ombyggnaden av Slussenområdet 2017
Andreas Duit
Tragedins institutioner : svenskt offentligt miljöskydd under trettio år 2017
Johanna von Bahr
Explaining child rights mainstreaming in EU external policy 2017
Ludvig Beckman
Legal Power and the Right to Vote : Does the Right to Vote Confer Power? 2017
Maritta Soininen, Martin Qvist
Partiorganisationer och representation : från problem till lösningar 2017
Eva Erman
Pragmatism and Epistemic Democracy 2017
Eva Erman
The Ethical Limits of Global Democracy 2017
Eva Erman, Möller Niklas
Practice-Dependence and Epistemic Uncertainty 2017
Eva Erman, Niklas Möller
Political Legitimacy for Our World : Where is Political Realism Going? 2017
Simon Birnbaum, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson,
et al.
The Generational Welfare Contracts : Justice, Institutions and Outcomes 2017
Charlotte Wagnsson
Russian political language and public opinion on the West, NATO and Chechnya : securitisation theory reconsidered 2017
Jon Wittrock
Sacred Nature and the Nature of the Sacred : Rethinking the Sacred in the Anthropocene* 2017
Caroline Lönn
EU:s roll som normativ makt : En studie över EU:s policyskapande som extern normgivare "Normative Power Europe" i relationen med Kina 2017
Dorian Francis
Den antirasistiska nationen under omförhandling : En kort historia av uppfattningar av rasismen i Sverige som strukturell 2017
Wiebren J. Boonstra, Simon Birnbaum, Emma Björkvik
The quality of compliance : investigating fishers' responses towards regulation and authorities 2017
Lars Lindström, Maricela de la Torre-Castro
Tuna or Tasi? Fishing for Policy Coherence in Zanzibar’s Small-Scale Fisheries Sector 2017
Max Waltman
Appraising the Impact of Toward a Feminist Theory of the State : Consciousness-Raising, Hierarchy Theory, and Substantive Equality Laws 2017
Naghmeh Nasiritousi
Fossil fuel emitters and climate change : unpacking the governance activities of large oil and gas companies 2017
Karin Bäckstrand, Jonathan W. Kuyper
The democratic legitimacy of orchestration : the UNFCCC, non-state actors, and transnational climate governance 2017
Alba Mohedano Roldán
Political Regime and Learning Outcomes of Stakeholder Participation : Cross-National Study of 81 Biosphere Reserves 2017
Håkan Karlsson
Bureaucratic politics and weapons acquisition : the case of the MX ICBM program : (in two volumes) 2017
Dagmar von Walden Laing
HIV/AIDS in Sweden and the United Kingdom : policy networks 1982-1992 2017
Lisa Ageman
”Ett möte mellan administration och mellanmänsklig makt” : En intervjustudie med LSS-handläggare i Stockholm stad 2017