Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
HT20

Information om höstens undervisning

Utgångspunkten är att distansundervisningen fortsätter under hösten. I den utsträckning det är möjligt kan vissa delar av undervisningen genomföras på campus under förutsättning att rådande riktlinjer följs.

Gustav Ramströms avhandling.

Disputation: Gustav Ramström

Gustav Ramström försvarar sin avhandling "The Case for Causal Individualism in Social Science".

Bild på doktoranderna Pär Altermark, Isabella Nilsen och Isak Heyum.

Nya doktorander

I höst välkomnar vi tre nya doktorander till institutionen. Internationell miljöpolitik, våldsbejakande extremism och socialpolitik är några av de områden som de nya doktoranderna är särskilt intresserade av.

Nya Karolinska Solna. Foto: Mostphotos.

Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården

Tillsammans med forskare från Kulturgeografiska institutionen och Score har Göran Sundström och Martin Qvist lämnat ett yttrande över betänkandet ”Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS”.

Bild på rapporten State Interests and Bargaining Power in the Reform of the Eurozone.

Ny forskningsrapport om eurozonens reformering

Rapporten analyserar förhandlingarna om eurozonens reformering, 2010-2015, och sammanfattar slutsatserna från det storskaliga forskningsprojektet ”EMU Choices”.

Coronaviruset

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden, frågor och svar, och nyheter om forskning och annat relaterat till coronaviruset.