Kursen ger vidgade och fördjupade kunskaper om delar av ämnesområdet som studerats inom kursen Statsvetenskap I: om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt, metoder och tekniker; samt kunskap att kritiskt granska politiska fenomen och utrymme för ett självständigt arbete.

Kursens uppläggning

  • Perspektiv på politik, 7,5 hp
  • Specialkurs, 7,5 hp
  • Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk, 7,5 hp
  • Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete, 7,5 hp

Kursplaner och litteratur

Scheman

Övrig info

Ang. litteratur till specialkurserna

I och med att antalet studenter på varje specialkurs inte är så stort tar bokhandeln i Frescati sällan hem litteratur till dessa kurser. Det är därför viktigt att studenten själv skaffar litteraturen i god tid, exempelvis genom nätbokhandlar eller liknande.

Statsvetenskap II ges även på engelska. Se vår engelska sajt för mer information.