Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Livia Johannesson

Disputation: Livia Johannesson

Den 24 mars försvarar Livia Johannesson sin avhandling "In Courts We Trust: Administrative Justice in Swedish Migration Courts".

Marja Lemne

What Qualifications does Good State Audit Require?

Marja Lemne har, tillsammans med Louise Bringselius, Lunds universitet, publicerat en artikel i Statsvetenskaplig tidskrift om riksrevisorerna.

Analyzing text and discourse

Ny bok: Analyzing Text and Discourse – Eight Approaches for the Social Sciences

Göran Bergström och Kristina Boréus är redaktörer för en unik metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa. Boken är en omarbetad version av den svenska förlagan Textens mening och makt.