Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen

Forskarskolan i internationella studier utlyser tre doktorandtjänster

Tjänsterna är öppna att söka för bland andra statsvetare med inriktning mot internationell politik. Sista ansökningsdag är 24 april 2014.

Centrum för samisk forskning, Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris till statsvetaren Ulf Mörkenstam

Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris går i år till Ulf Mörkenstam, statsvetare och verksam vid Stockholms universitet. Redan med sin avhandling, Om ”Lapparnes privilegier” från 1999 etablerade sig han inom samisk forskning

Professor R. Kent Weaver vid Georgetown University tilldelas Olof Palme gästprofessur 2014

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela Professor R. Kent Weaver Olof Palme gästprofessur 2014. Professor Weaver kommer till Statsvetenskapliga institutionen under våren 2014.

Intervju med årets Johan Skyttepristagare, prof. Robert Axelrod

Årets vinnare av Johan Skyttepriset, professor Robert Axelrod (Gerald R. Ford School of Public Policy and the Department of Political Science, University of Michigan) intervjuas av Niklas Bremberg för tidskriften Scandinavian Political Studies.

Vetenskapsrådets projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2013 till Jonas Tallberg

I årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap tilldelades Jonas Tallberg och medsökande Thomas Sommerer projektbidrag om 7 032 000 SEK för projektet "Internationella organisationers effektivitet: institutionell design och policy output i global governance".

Jonas Tallberg

Riksbankens Jubileumsfond ger anslag till Jonas Tallberg

Jonas Tallberg och medsökande Thomas Sommerer har tilldelats anslag från Riksbankens Jubileumsfond på 4 655 000 SEK för projektet "The Performance of International Organizations: Institutional Design and Policy Output".

Nya böcker från institutionens forskare 2013, utspridda i en solfjäder

Nya böcker 2013

Nya böcker från våra forskare på institutionen.

Michele och Per-Anders

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet övertar ordförandeskapet för SWEPSA

Michele Micheletti, Lars Hierta professor vid institutionen, valdes till SWEPSAs nya ordförande 2013/2014. Per-Anders Svärd, forskare och doktorand vid institutionen, valdes till ny kassör och sekreterare för samma period.

Schema, litteratur och övrig kursinfo VT14

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen
Monod_puff
Puff för avhandlingar
Puff för publikationer