Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Sommarbild

Är du intresserad av utbytesstudier?

Välkommen till ett informationsmöte om utbytesmöjligheter på Statsvetenskapliga institutionen på tisdag 2/9, kl 12-13 i F497.

Samtal om demokrati

Panelsamtal måndagen den 1 september kl 15.30-17.00 i hörsal C6

Minor Field Studies - informationsmöte om stipendier

Stipendier för studier och fältarbete i tredje världen Tisdag 2/9, 12.00-13.00, F479

Centrum för samisk forskning, Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris till statsvetaren Ulf Mörkenstam

Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris går i år till Ulf Mörkenstam, statsvetare och verksam vid Stockholms universitet. Redan med sin avhandling, Om ”Lapparnes privilegier” från 1999 etablerade sig han inom samisk forskning

Jonas Tallberg

Riksbankens Jubileumsfond ger anslag till Jonas Tallberg

Jonas Tallberg och medsökande Thomas Sommerer har tilldelats anslag från Riksbankens Jubileumsfond på 4 655 000 SEK för projektet "The Performance of International Organizations: Institutional Design and Policy Output".

Schema, litteratur och övrig kursinfo HT14

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen
Monod_puff
Puff för avhandlingar
Puff för publikationer