Statsvetenskapliga institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
Paneldiskussion med bl.a. demokratiminister Birgitta Ohlsson och riksdagsledamot Björn von Sydow.

Paneldiskussion: Hur mår den svenska demokratin?

Deltog gjorde bland andra demokratiminister Birgitta Ohlsson och riksdagsledamot Björn von Sydow.

Jenny Madestam och Matilde Millares på DN Debatt

Regeringsalternativen vill olika saker med samhället. Debatten om olika ersättningsnivåer är mer än sifferexercis. I grunden finns olika syn på stat och individ. Partierna måste bättre förklara kopplingen, annars ges utrymme för populism, skriver Jenny Madestam och Matilde Millares.

Centrum för samisk forskning, Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris till statsvetaren Ulf Mörkenstam

Vaartoe/CeSams vetenskapliga pris går i år till Ulf Mörkenstam, statsvetare och verksam vid Stockholms universitet. Redan med sin avhandling, Om ”Lapparnes privilegier” från 1999 etablerade sig han inom samisk forskning

Schema, litteratur och övrig kursinfo HT14

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabasen
Monod_puff
Puff för avhandlingar
Puff för publikationer