Samhällskunskap

Samhällskunskapens 2:a termin

Samhällskunskapens andra termin (kursen SVL120, Samhällskunskap med didaktisk inriktning II), innehåller tre delkurser:

1. Den hållbara utvecklingens politik, 7,5 hp
2. Ämnesdidaktik, 7,5 hp
3. Nationalekonomi: Makroekonomi med tillämpningar, 15 hp.

Kursplan SVL120

http://sisu.it.su.se/search/archive_info/SVL120