Samhällskunskap ges av statsvetenskapliga institutionen. I ämnet ingår även delkurser i sociologi och nationalekonomi. Ansvar för ämnesdidaktik ligger hos det ämnesdidaktiska centrumet CeSam. CeSam är även hemvistinstitution för lärarstuderande med samhällskunskap som första ämne.

För den nya lärarutbildningen som startade ht 2011 är Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CeSam, hemvistinstitution. Se vidare på CeSams webbplats www.cesam.su.se.

 

Studenter som läst tidigare studiegångar

Studenter som läst enligt tidigare studiegångar är välkomna att kontakta emma.bergstrom@statsvet.su.se för mer information.