Jonathan Kuyper, Lisa Dellmuth och Benjamin Moffitt är alla nöjda med att ha valt Stockholms universitet som postdoks. Professor Jonas Tallberg (till höger) tycker att de bidrar till internationaliseringen av institutionen.
Jonathan Kuyper, Lisa Dellmuth och Benjamin Moffitt är alla nöjda med att ha valt Stockholms universitet som postdoks. Professor Jonas Tallberg (till höger) tycker att de bidrar till internationaliseringen av institutionen.

 

Det är nu sex år sedan Jonas Tallberg vid Statsvetenskapliga institutionen var med om att ta hem två stora forskningsanslag. Ett från Riksbankens Jubileumsfond, tillsammans med kolleger i Stockholm och Lund, och ett personligt Starting Grant från Europeiska forskningsrådet ERC. Anslagen gick till forskning om transnationella aktörer och internationellt samarbete.

När det var dags att rekrytera postdoks till dessa två forskningsprogram blev det även startskottet för en mer internationellt inriktad rekryteringspolicy vid institutionen. Förutom annonsering i Sverige gick institutionen ut internationellt i olika nätverk med information om postdoktjänsterna.

– I dag är det en internationell arbetsmarknad för postdoks. För att vi ska få de bästa kandidaterna för våra projekt måste vi söka också utanför landets gränser, säger Jonas Tallberg.

Det blev cirka 30 sökande på vardera tjänsten och av dessa var nästan samtliga från andra länder än Sverige; de två som sedan fick tjänsterna kom från USA och Tyskland. Dessa två personer kom dock till en miljö som inte var helt ideal, till exempel var det administrativa språket svenska och det var oklart vilket språk som skulle användas vid seminarier. Men det här har ändrats de senaste åren i takt med att fler utländska postdoks kommit till institutionen, enligt Jonas Tallberg.

Inom ramen för de två forskningsprogram Jonas Tallberg håller i har ytterligare två postdoks rekryterats, en från Australien och en från Tyskland. Institutionen har även rekryterat postdoks i en allmän utlysning för några år sedan och även här gick utlysningen ut internationellt. Internationella postdoks har också kommit till institutionen genom andra forskningsprojekt och Vetenskapsrådets program för rekrytering av internationella postdoks. Så av de totalt 11 postdoks som anställts vid institutionen sedan 2009 är hela åtta från andra länder än Sverige och endast en disputerad vid Stockholms universitet.

Väl mottagna

Jonathan Kuyper och Lisa Dellmuth blev antagna som doktorander i Jonas Tallbergs forskningsgrupp i den andra utlysningsomgången. De kommer från Australien respektive Tyskland. Lisa Dellmuth säger att hon främst lockades av den mångsidiga kompetensen inom forskargruppen. Dessutom kände hon till Jonas Tallberg sedan tidigare.

– När jag såg annonsen kändes det som den stämde in på min profil. Jag blev även uppmanad av flera personer att söka tjänsten, säger Jonathan Kuyper.

Hans landsman Benjamin Moffitt antogs i den allmänna utlysning institutionen hade. För honom var det främst Stockholm som stad och den kosmopolitiska atmosfären som lockade. Alla tre är nöjda med hur de blivit mottagna.

– Det har varit en väldigt positiv upplevelse. Jag gillar institutionen, universitetet och Stockholm. Här vid institutionen har vi många internationella gäster och dessutom finns bra möjligheter att delta på konferenser, säger Benjamin Moffitt.

Jonathan Kuyper och Lisa Dellmuth berättar att forskningsprojektet de arbetar inom är vad de förväntade sig och att de tagits emot väl vid institutionen, inte minst genom det administrativa stöd de erbjudits.
På frågan om vad är viktig för forskare som funderar på att söka sig till ett annat universitet lyfter de tre fram faktorer som attraktiv forskning, läget, ryktet och möjligheterna att få finansiering. Dessutom krävs en viss grad av internationalisering och att det finns administrativt stöd även på engelska.

Strategi för internationell utlysning

Statsvetenskapliga institutionen har nu en uttalad strategi om internationell utlysning även av doktorand- och lektorstjänster. En ökad andel av den praktiska administrativa informationen finns nu på engelska och det har blivit ett andra arbetsspråk på forskarutbildningen. Möjligheten fanns redan tidigare att läsa hela utbildningen på grundnivå och avancerad nivå på engelska. Professor Michele Micheletti har dessutom i uppdrag att ytterligare utveckla internationaliseringen av institutionen.

– För de forskningsprogram jag arbetar inom har de internationella utlysningarna inneburit att vi kunnat söka rätt kompetens. För institutionen har de internationella postdokforskarna bidragit till föryngring och gett en energiimpuls. För institutionens doktorander är det här även en signal om att arbetsmarkaden är internationell, säger Jonas Tallberg. Han menar sammanfattningsvis att de internationella postdok-rekryteringarna har tillfört institutionen väldigt värdefull kompetens och ökat dess integrering i den internationella forskningsmiljön.

Text: Per Larsson
Foto: Eva Dalin