Marta Reuter.
Marta Reuter.

Politik förknippas ofta med staten. Men det är främst inom civilsamhället som  tankar och idéer om det gemensamma goda tar form, sprids och diskuteras. Vilken roll spelar folkrörelser och föreningar, politiska partier, religiösa samfund och slutna sällskap i den ständiga idékampen om hur morgondagens samhälle ska utvecklas? Hur (om)formar dessa aktörer våra föreställningar om demokrati, medborgarskap och individens rättigheter?

Fri entré. Välkommen!

Läs mer om Marta Reuter.

 Programblad: Statsvetare pratar politik (361 Kb)