I studieplanen finner du bland annat information om målen för utbildningen, behörighet och förkunskapskrav, antagning, utbildningens uppläggning och innehåll, m.m.

 Allmän studieplan (126 Kb)

(Antagen av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2012-04-13, reviderad 2013-10-27)

Blanketter

Hittar du här