I ämnet samhällskunskap studeras hur individ och samhälle påverkar varandra lokalt, nationellt och globalt. Ämnesinnehållet består av politisk teori med tonvikt på demokratifrågor, svensk politik, EU:s verksamhet, jämförande och internationell politik, makt och etnicitet, nationalekonomi, hållbar utveckling, massmedia, mänskliga rättigheter och ett betydande fokus på skolpolitiskt relevanta teman. Ämnesdidaktik finns både som särskild delkurs och integrerat i andra delkurser. Ämnesstudierna i samhällskunskap omfattar för gymnasiebehörighet 120 hp och inkluderar ett examensarbete om 15 hp.