Kandidatprogram

Politices kandidatprogram (Pol kand) i nationalekonomi och statsvetenskap

- En utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap om 180hp.

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation

- Riktat mot dig som tänker dig en framtid inom offentlig förvaltning eller som utredare och analytiker i den privata sektorn (180 hp).

Fristående kurser

Om du vill sätta ihop din egen kandidatexamen går det bra att läsa statsvetenskap som fristående kurser. Vi ger kurser i:

Statsvetenskap I

Statsvetenskap II

Statsvetenskap III

Du har även möjlighet att läsa fristående kurser på engelska:

Political Science I

Political Science II

Political Science III

 

För mer information om vad som menas med grundnivå och avancerad nivå, se Högskoleverkets webbplats.