Foto: Viktor Gårdsäter
ANSÖKAN SCHEMAN KURSPLANER & LITTERATUR TENTAMEN


Alla studenter läser följande delkurser:

Statsvetenskapliga metoder, 7,5 hp

Delkursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om metoder som används inom statsvetenskaplig forskning. Kursen består av tre block som fokuserar på analysmetoder: kvantitativa metoder, textanalytiska metoder samt metoder för att studera policy och implementering. Vidare tar kursen upp interaktiva materialinsamlingsmetoder, forskningsdesign och vetenskapsteoretiska frågeställningar. Inom ramen för kursen inkluderas en introduktion till statistikprogrammet SPSS samt verktyg för att kunna ringa in ett forskningsfält och hitta tidigare forskning. Delkursen ger också verktyg för granskning av statsvetenskaplig forskning och tillämpning av olika metoder. 

Specialkurs, 7,5 hp

Information om valbara specialkurser publiceras här senast två månader före kursstart.

Seminarium med uppsatsarbete, 15 hp

Det självständiga arbetet inom Statsvetenskap III utgörs av en undersökning av ett statsvetenskapligt problem med anknytning till vald specialkurs. Till formen är det självständiga arbetet en uppsats som beräknas ta cirka två månaders heltidsstudier. Varje uppsatsseminarium leds av en lärare från någon av de så kallade specialkurserna. Ämne för det självständiga arbetet väljs i samråd med specialkursens handledare/seminarielärare.

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle fungerar och det finns många arbetsplatser inom både den offentliga och privata sektorn där sådan kunskap efterfrågas.

Statsvetare jobbar ofta med utredningsarbete, samhällsgranskning eller politisk påverkan inom offentliga eller privata organisationer och företag. Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel som utredare, analytiker, journalister, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer. Vanliga arbetsplatser är statliga myndigheter, kommuner, ambassader, Sveriges riksdag, fackföreningar, tankesmedjor eller biståndsorganisationer. Mer om arbete och karriär.

Ansökan

Sista ansökningsdag inför vårterminen är normalt den 15 oktober och för höstterminen den 15 april. Ansökan görs på www.antagning.se. Direktlänk till anmälan.

Antagningsprocess

Antagningsprocess till Statsvetenskap III VT 19 (99 Kb)

Scheman

Schema VT19

Schema HT18

Examination och skrivschema

Kursplaner och litteratur

Kursplan (gäller från HT 2017)

Valbara specialkurser inom Statsvetenskap III (44 Kb)

Litteraturlista för Statsvetenskap III, VT19 (94 Kb)

Litteraturlista för Statsvetenskap III, HT18 (92 Kb)

Information till dig som första gången var registrerad på Statsvetenskap III VT14 till och med VT17
Information till Statsvetenskap III (14 Kb)

Ang. litteratur till specialkurserna

I och med att antalet studenter på varje specialkurs inte är så stort tar bokhandeln i Frescati sällan hem litteratur till dessa kurser. Det är därför viktigt att studenten själv skaffar litteraturen i god tid, exempelvis genom nätbokhandlar eller liknande.

Tentamen

Examination och skrivschema

Övrig info

Betygskriterier - seminarium med uppsatsarbete (90 Kb)

Uppsatsmall (108 Kb)

Registrering