Denna kurs ger fördjupade kunskaper inom något av statsvetenskapens områden: orientering om olika statsvetenskapliga perspektiv och aktuella forskningsfrågor inom ämnet statsvetenskap; kunskap om statsvetenskapliga forskningsproblem och metoder. Dessutom görs ett val mellan ett antal olika specialområden som syftar till dels en fördjupning, dels en relevant utgångspunkt för det självständiga arbetet. Inom ramen för en statsvetenskaplig undersökning skall vetenskapliga metoder och teorier användas för att belysa empiriska/teoretiska problem inom ämnet.

Sista ansökningsdag inför vårterminen är normalt den 15 oktober och för höstterminen den 15 april. Det kan dock finnas möjlighet att anmäla sig även efter detta datum. Ansökan görs på www.antagning.se Direktlänk till anmälan

Om du har frågor om ansökan är du välkommen att kontakta vår studievägledare.
 

Antagningsprocess

Antagningsprocess till Statsvetenskap III VT 19 (99 Kb)

Kursens upplägg

  • Statsvetenskapliga metoder, 7,5 hp
  • Specialkurs, 7,5 hp
  • Seminarium med uppsatsarbete, 15 hp

Kursplaner och litteratur

Scheman

Övrig info

Ang. litteratur till specialkurserna

I och med att antalet studenter på varje specialkurs inte är så stort tar bokhandeln i Frescati sällan hem litteratur till dessa kurser. Det är därför viktigt att studenten själv skaffar litteraturen i god tid, exempelvis genom nätbokhandlar eller liknande.

Statsvetenskap III ges även på engelska. Se vår engelska sajt för mer information.