Kursen ger vidgade och fördjupade kunskaper om delar av ämnesområdet som studerats inom kursen Statsvetenskap I: om statsvetenskapliga perspektiv och angreppssätt, metoder och hantverk samt aktuella forskningsfrågor inom ämnet statsvetenskap. Kursen ger även kunskap att kritiskt granska politiska fenomen och utrymme för att planlägga, genomföra, granska och värdera en mindre forskningsuppgift

Sista ansökningsdag inför vårterminen är normalt den 15 oktober och för höstterminen den 15 april. Det kan dock finnas möjlighet att anmäla sig även efter detta datum. Ansökan görs på www.antagning.se Direktlänk till anmälan

Kursens upplägg

  • Perspektiv på politik, 7,5 hp
  • Specialkurs, 7,5 hp
  • Statsvetenskapliga undersökningar: metod och hantverk, 7,5 hp
  • Statsvetenskapliga undersökningar: självständigt arbete, 7,5 hp

Kursplaner och litteratur

Scheman

Övrig info

Ang. litteratur till specialkurserna

I och med att antalet studenter på varje specialkurs inte är så stort tar bokhandeln i Frescati sällan hem litteratur till dessa kurser. Det är därför viktigt att studenten själv skaffar litteraturen i god tid, exempelvis genom nätbokhandlar eller liknande.

Statsvetenskap II ges även på engelska. Se vår engelska sajt för mer information.