Statsvetenskap är studiet av politik. Statsvetenskap I ger en bred introduktion till ämnet. Undervisningen ska stimulera till egna analyser och en problematiserande hållning till politiska fenomen. Kursen ger kunskaper om centrala politiska problem och begrepp, samt behandlar idéer, institutioner och processer inom delkurserna politisk teori, svensk politik och förvaltning, komparativ politik samt internationell politik. Kunskaperna om politik sätts in i en vetenskaplig ram och diskuteras ur olika teoretiska perspektiv. Kursen ger en orientering om aktuella forskningsfrågor i statsvetenskap och introducerar verktyg som studenterna kan använda för att självständigt tolka, granska och värdera vetenskapliga resultat

Sista ansökningsdag inför vårterminen är normalt den 15 oktober och för höstterminen den 15 april. Det kan dock finnas möjlighet att anmäla sig även efter detta datum. Ansökan görs på www.antagning.se Direktlänk till anmälan

Kursens upplägg

  • Politisk teori, 7,5 hp
  • Svensk politik, 7,5 hp
  • Komparativ politik, 7,5 hp
  • Internationell politik, 7,5 hp

Kursplaner och litteratur

Scheman

Övrig info

Statsvetenskap I ges även på engelska. Se vår engelska sajt för mer information.