För Statsvetenskap II inom kombinationsprogrammet, se här.

För Statsvetenskap III inom kombinationsprogrammet, se här.

Termin IV inom kombinationsprogrammet med samhällskunskap som andraämne, 15 hp, preliminärt schema.