Ämneslärarprogrammet

Samhällskunskap ges av Statsvetenskapliga institutionen. I ämnet ingår även delkurser i sociologi och nationalekonomi. Ansvar för ämnesdidaktik ligger hos Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD. HSD är även hemvistinstitution för lärarstuderande med samhällskunskap som första ämne.

Termin I

Samhällskunskapens första termin (kursen SV100L, Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet) omfattar 30 hp och innehåller fem delkurser:

• Samhällskunskapsdidaktik, 2.5 hp
• Demokrati och politisk teori, 5 hp
• Svensk politik, 7.5 hp
• Komparativ politik, 7.5 hp
• Internationell politik, 7.5 hp.

Kursplaner och litteratur

Schema

Termin II (HT17)

Samhällskunskapens andra termin (kursen SVL120, Samhällskunskap med didaktisk inriktning II) omfattar 30 hp och innehåller tre delkurser:

• Den hållbara utvecklingens politik, 7.5hp
• Ämnesdidaktik, 7.5 hp (ges av HSD)
• Nationalekonomi: makroekonomi med tillämpningar, 15 hp (ges av Nationalekonomiska institutionen)

Kursplan

Kursplan Samhällskunskap II (269 Kb)

Schema

Schema HT17

Termin II (VT18)

Samhällskunskapens andra termin (kursen SV200L, Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet) omfattar 30 hp och innehåller fem delkurser:

• Mikroteori, 7.5 hp
• Makroteori, 7.5 hp
• Samhällskunskapsdidaktik II, 5 hp
• Introduktion till sociologi - att tänka sociologiskt, 7.5 hp
• Makt och social skiktning, 7.5 hp.

Kursplaner och litteratur

Schema

Schema VT18

Termin III

Samhällskunskapens tredje termin (kursen SVL130, Samhällskunskap med didaktisk inriktning III) omfattar 30 hp och innehåller fyra delkurser:

• Perspektiv på politik, 7.5 hp
• Specialkurs 7,5 hp
• Medier, makt och demokrati, 7.5 hp
• Mänskliga rättigheter, 7.5 hp.

Kursplaner och litteratur

Schema

Schema VT18

 

Termin IV (Samhällskunskap som förstaämne, 30hp)

Samhällskunskap termin IV, 30 hp

  • Statsvetenskapliga metoder, 7,5 hp
  • Utbildning och politik, 7,5 hp
  • Seminarium med uppsatsarbete, 15 hp

Kursplan

Kursplan Samhällskunskap som förstaämne (275 Kb)

Schema

Schema HT17

Schema VT18

 

Termin IV (Samhällskunskap som andraämne, 30hp)

Samhällskunskap termin IV, 30 hp

  • Statsvetenskapliga metoder, 7,5 hp
  • Utbildning och politik, 7,5 hp
  • Seminarium med uppsatsarbete, 15 hp

Kursplan

Kursplan Samhällskunskap som andraämne (270 Kb)

Schema

Schema HT17

Schema VT18