Pol kandprogrammet (politices kandidat) är en treårig utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap. Kombinationen av nationalekonomi och statsvetenskap förbereder för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på masternivå inom nationalekonomi eller statsvetenskap.

Många områden av samhället inom såväl privat som offentlig verksamhet påverkas av ekonomiska och politiska strukturer och mekanismer. En utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Även inom forskningen finns viktiga beröringspunkter, till exempel i forskningsområdet politisk ekonomi där man studerar frågor som olika intressegruppers inflytande över politiken, skillnader mellan länder i välfärdssystem, beskattning och korruption, eller sambanden mellan politisk demokrati och ekonomisk utveckling.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och vänder sig till studenter intresserade av en bred samhällsvetenskaplig inriktning på sina studier. Programmet innehåller 60 högskolepoäng i nationalekonomi och 90 högskolepoäng i programmets huvudområde, statsvetenskap, i vilket examensarbete för kandidatexamen utförs. Möjlighet finns att ta ut examen med nationalekonomi som huvudområde och statsvetenskap som biområde, men platsgaranti ges inte till Nationalekonomi III. Utöver detta omfattar programmet valfria kurser om 30 högskolepoäng, där praktik eller utlandsstudier är möjliga val

Programmet omfattar kurser i nationalekonomi och statsvetenskap på grundnivå omfattande 150 högskolepoäng samt valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng. Studierna bedrivs i ett basblock omfattande 120 högskolepoäng, 60 högskolepoäng i vardera nationalekonomi och statsvetenskap. Därefter läses ett fördjupningsblock innefattande fördjupningsstudier i ett av huvudområdena nationalekonomi eller statsvetenskap om 30 högskolepoäng inklusive examensarbete för kandidatexamen samt breddningsstudier om 30 valfria högskolepoäng.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen. Direktlänk till anmälan

Utbildningsplan

• Utbildningsplan

Termin 1: Statsvetenskap I, 30 hp, eller Statsvetenskap på engelska I, 30 hp
Termin 2: Nationalekonomi I, 30 hp
Termin 3: Statsvetenskap II, 30 hp, eller Statsvetenskap på engelska II, 30 hp
Termin 4: Nationalekonomi II, 30 hp
Termin 5: Statsvetenskap III, 30 hp eller Statsvetenskap på engelska III, 30 hp. Se utbildningsplan för övriga alternativ

Termin 6:

                 

Valfria kurser omfattande 30 hp. Kan också utgöras av utbytesstudier eller av praktik

Kursmaterial

Antagning och registrering

• Examination och skrivschema

• Kursplan för praktiktermin

Scheman

Scheman för de statsvetenskapliga kurser som ingår i programmet hittar du på de olika kurssidorna. Där finns även litteraturlistor, kursplaner m.m.

• Statsvetenskap I

• Statsvetenskap II

• Statsvetenskap III

• Hitta till G-salen