Den här informationen riktar sig till dig som är antagen eller antagen med villkor till Offentlig granskning och Implementering, VT 2019. Vi tillämpar webbregistrering på kursen, och kommer därför inte ha något upprop.

Är du antagen med villkor (kod VI på www.antagning.se) kan du inte webbregistrera dig. Det är därför viktigt att du noggrant läser igenom informationen som återfinns under rubriken Antagen med villkor.

Obligatorisk registrering för antagna


Antagen med villkor

Om du vid ansökningstillfället ej uppfyllde behörighetskraven för termin IV inom KOPO-programmet (Politik och förvaltning I och II måste vara avslutade, men vi ger dispens för 7,5 hp) har du blivit antagen med villkor. Detta betyder att du inte kan webbregistrera dig. För att kunna bli registrerad på kursen måste du:

  1.  Senast den 8 februari, uppfylla behörighetskraven OCH kontakta oss.
     
  2. Du kontaktar då institutionens studentexpedition på studentexpedition@statvet.su.se för registrering. Ange ditt namn, personnummer samt vilken kurs du vill registreras på, så registrerar vi dig på kursen (du behöver inte skicka med något betygsunderlag, vi kan se i våra system om du är behörig eller ej).

OBS! Är du antagen med villkor får du följa kursen från terminsstart men du kan inte göra några examinerande uppgifter förrän du är registrerad på kursen.

Efter registreringen

Från och med den 7 januari är det viktigt att du besöker MONDO, SUs lär- och samarbetsplattform för mer information. Du får då tillgång till kurssajten för den första kursen KOPO: Offentlig granskning.

Mer information

På Statsvetenskapliga institutionens hemsida, www.statsvet.su.se, hittar du schema, kursplan med tillhörande litteraturlista och annan information.

 

 

Varmt välkommen till den fjärde terminen på KOPO programmet!