Antagning och registrering, Politik och förvaltning II