Kandidatprogram

Vi har ett Politices kandidatprogram (Pol kand) i nationalekonomi och statsvetenskap som är en utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap om 180hp. Vi har också ett Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation, 180 hp, som är riktat mot dig som tänker dig en framtid inom offentlig förvaltning eller som utredare och analytiker i den privata sektorn.

Fristående kurser

Om du vill sätta ihop din egen kandidatexamen går det bra att läsa statsvetenskap som fristående kurser. Vi ger kurser i statsvetenskap I, II, III på sammanlagt 90 hp. Du har även möjlighet att läsa fristående kurser på engelska, Political Science I, II och III.

För mer information om vad som menas med grundnivå och avancerad nivå, se Högskoleverkets webbplats.