Ämneslärarprogrammet

Samhällskunskap ges av Statsvetenskapliga institutionen. I ämnet ingår även delkurser i sociologi och nationalekonomi. Ansvar för ämnesdidaktik ligger hos Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD. HSD är även hemvistinstitution för lärarstuderande med samhällskunskap som första ämne.

Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet (SV100L)

Samhällskunskapens första kurs omfattar 30 hp och innehåller fem delkurser:

• Samhällskunskapsdidaktik, 2.5 hp
• Demokrati och politisk teori, 5 hp
• Svensk politik, 7.5 hp
• Komparativ politik, 7.5 hp
• Internationell politik, 7.5 hp.

Kursplaner och litteratur

Schema

Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet (SV200L)

Samhällskunskapens andra kurs omfattar 30 hp och innehåller fem delkurser:

• Mikroteori, 7.5 hp
• Makroteori, 7.5 hp
• Samhällskunskapsdidaktik II, 5 hp
• Introduktion till sociologi - att tänka sociologiskt, 7.5 hp
• Makt och social skiktning, 7.5 hp.

Kursplaner och litteratur

Schema

Schema VT20

Samhällskunskap III inom ämneslärarprogrammet (SV300L)

Samhällskunskapens tredje kurs är under utveckling, mer info kommer.

Kursplaner och litteratur

Schema

Schema VT18

 

Samhällskunskap IV inom ämneslärarprogrammet (SV400L)

Samhällskunskapens fjärde kurs omfattar 30 hp och innehåller två delkurser:

  • Samhällsvetenskapliga metoder, 15 hp
  • Självständigt arbete, 15 hp

Kursplaner och litteratur

Schema

Schema HT20
Schema VT20