Utbildningsplanen redogör för behörighetskraven, programmets upplägg, samt mål och förväntade resultat.

 

Utbildningsplanen

 

Kursplaner återfinns här Kurser – avancerad nivå.