Programmet innefattar kurser i statsvetenskap och ger både bredd och fördjupning. Alla kurser inom programmet är obligatoriska.

Programmets upplägg

Termin 1
Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik, 7,5 hp
Jämförande förvaltning och förvaltningspolitik, 7,5 hp
Offentliga organisationer och deras omvärld, 7,5 hp
EU som politiskt system, 7,5 hp

Termin 2
Utvärdering, 7,5 hp
Offentlig upphandling, 7,5 hp
Statsvetenskapliga metoder, 15 hp

Termin 3
Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap, 30 hp

Termin 4
Masteruppsats i statsvetenskap, 30 hp

Arbete och karriär

För mer information om arbetsmarknad och karriärmöjligheter se här.