ANSÖKAN SCHEMA KURSPLANER & LITTERATUR PRAKTIK


Programmet innefattar kurser i statsvetenskap och ger både bredd och fördjupning. Alla kurser inom programmet är obligatoriska.

Utbildningsplanen redogör för behörighetskraven, programmets upplägg, samt mål och förväntade resultat. Du hittar den här.

Kurser

  Kurs Schema Litteratur
Termin 1    
Period A

Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik

Kursansvarig lärare: Jon Nyhlén

Schema
(Preliminärt)

Litteraturlista Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik (144 Kb)
Period B

Jämförande förvaltning och förvaltningspolitik

Kursansvarig lärare: Jon Nyhlén  

Schema
(Preliminärt)
Litteraturlista Jämförande förvaltning (82 Kb)
Period C

Offentlig organisationer och deras omvärld

Kursansvarig lärare: Maria Grafström

Schema
(Preliminärt)
Litteraturlista Offentliga organisationer och deras omvärld, HT20 (143 Kb)
Period D

EU som politiskt system

Kursansvarig lärare: Ulrika Mörth

Schema
(Preliminärt)
Litteraturlista EU som politiskt system, HT19 (10 Kb)
Termin 2    
Period A

Utvärdering

Kursansvarig lärare: Marta Reuter

Schema
(Preliminärt)
Litteraturlista - Utvärdering, VT20 (77 Kb)
Period B

Offentlig upphandling

Kursansvarig lärare: Marta Reuter

Schema
(Preliminärt)
Litteraturlista - Offentlig upphandling VT21 (124 Kb)
Period C & D

Statsvetenskapliga metoder

Kursansvariga lärare: Ludvig Norman (Kvalitativa metoder) Kåre Vernby (Kvantitativa metoder)

Schema - Kvalitativa metoder (Preliminärt)

Schema - Kvantitativa metoder (Preliminärt)

Litteraturlista - Statsvetenskapliga metoder, VT20 (119 Kb)
Termin 3    
Period A-D Yrkesförberedande praktik i statsvetenskap    
Termin 4    
Period A-D Självständigt arbete i statsvetenskap    


Ansökningsperiod

15 mars till 15 april

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Detta program gör dig väl förberedd för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Statsvetare arbetar främst inom offentlig förvaltning, men det ökade behovet av omvärldsanalys gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större även inom privat verksamhet. För mer information om arbetsmarknad och karriärmöjligheter se här.