ANSÖKAN SCHEMAN KURSPLANER & LITTERATUR PRAKTIK

Programmet blandar yrkesförberedande inslag med spetskurser i statsvetenskap, och består av både obligatoriska och valbara kurser. Alla kurser i programmet ligger på avancerad nivå. Programmet undervisas på engelska och svenska.

Programmets upplägg

Under programmets första år blandas obligatoriska kärnkurser med valbara specialiseringskurser. Studenter väljer kurser från institutionens kursutbud på avancerad nivå. Antalet platser på de valbara kurserna är begränsat och fördelas enligt meritvärdering från antagningen.

Masteruppsatsen skrivs under den tredje terminen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs i samråd med handledare. Under termin fyra finns möjligheten att genomföra en yrkesförberedande praktik och/eller, studera utomlands som utbytesstudent, och/eller läsa kurser valda i samråd med studierektor.

Utbildningsplanen redogör för behörighetskraven, programmets upplägg, samt mål och förväntade resultat. Du hittar den här.

Kurser

Hösttermin      
  Kurs Schema Kurslitteratur
Period A & B

Samhällsvetenskapliga analysinriktningar
Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger

Schema Kurslitteratur Samhällsvetenskapliga analysinriktningar HT18 (559 Kb)
Period C

Politics of Equality
Kursansvarig lärare: Jouni Reinikainen

Schema

 

  Institutioner och politisk kultur i Sverige (287 Kb)
Kursansvarig lärare: Tommy Möller

Schema

Kurslitteratur - Institutioner och politisk kultur i Sverige (13 Kb)
  Unipolarity Without Hegemony - Pax Americana in the 21st Century
Kursansvarig lärare: Kjell Engelbrekt
Schema Literature list Unipolarity Without Hegemony - Pax Americana in the 21st Century (641 Kb)
Period D EU som politiskt system
Kursansvarig lärare: Johan Nordensvärd
Schema  
  Global and Regional Governance
Kursansvarig lärare: Jonas Tallberg
Schema  
 

National and Global Equality Policies: Goals and instruments
Kursansvarig lärare: Lenita Freidenvall

Schema  
  Environmental Politics - Governing the Anthropocene from Local to Global
Kursansvarig lärare: Andreas Duit
Schema  
Vårtermin      
Period A Demokratianalys
Kursansvarig lärare: Magnus Reitberger
Schema Litteraturlista Demokratianalys (190 Kb)
Period B Towards Emancipation: Feminist Theories and Strategies During 200 Years
Kursansvarig lärare: Maria Jansson och Maria Wendt
Schema Literature list - Towards Emancipation: Feminist Theories and Strategies During 200 Years (140 Kb)
  Internationl Security Politics
Kursansvarig lärare: Joakim Kreutz
Schema Literature list - International Security Politics (138 Kb)
 

International Political Theory
Kursansvarig lärare: Hans Agné

Schema  
  Global Climate and Environmental Politics
Kursansvarig lärare: Naghmeh Nasiritousi
Schema  
Period C & D

Statsvetenskapliga metoder

Kursansvariga lärare: Ludvig Norman (Kvalitativa metoder) Kåre Vernby (Kvantitativa metoder)

Schema kvalitativa metoder

Schema kvantitativa metoder

Litteraturlista Statsvetenskapliga metoder (126 Kb)

Arbete och karriär

En utbildning i statsvetenskap ger goda kunskaper om hur vårt samhälle är strukturerat och fungerar. Detta program gör dig väl förberedd för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor. Statsvetare arbetar främst inom offentlig förvaltning, men det ökade behovet av omvärldsanalys gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större även inom privat verksamhet. För mer information om arbetsmarknad och karriärmöjligheter se här.