Förkunskapskrav

Akademisk grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller motsvarande.

Innebörden av formuleringen ”motsvarande”

Sökande som har minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng i statsvetenskap, antas ha motsvarande kunskaper. Även sökande som är antagna till en forskarutbildning eller till ett masterprogram i ett samhällsvetenskapligt ämne antas ha motsvarande kunskaper.

Urval

Bland behöriga sökande till fristående kurser på avancerad nivå görs ett urval enligt följande prioritering:

  1. 1) Sökande med 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng statsvetenskap. Vid samma antal högskolepoäng för två sökande görs urvalet på basis av kvalitet på tidigare studier (d.v.s. betyg och kvalitet på uppsats).
  2. Sökande som är antagna till en forskarutbildning eller till ett mastersprogram i ett samhällsvetenskapligt ämne. Bland dessa sökande görs urvalet på basis av antal högskolepoäng (maximalt 270). Vid samma antal högskolepoäng görs urvalet på basis av kvalitet på tidigare studier (d.v.s. betyg och kvalitet på uppsats).