Dubbel examina

Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms univeristet (SU) och Geschwister Scholl Institute of Political Science vid Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU Munich) erbjuder möjligheten till dubbel examina. Dubbel examina kan du få genom att kombinera Masterprogram i Statsvetenskap/International master's programme in Political Science vid Stockholms universitet (120 HP) och Master Program in Political Science vid LMU Munich (120 ECTS).

Under programmets gång studerar du ett år på respektive institution. Under programmets första år läser du vid SU och under programmets andra år läser du vid LMU Munich. All undervisning sker på engelska. Avslutad utbildning leder till följande examen:

LMU: Master of Arts (M.A.) Politikwissenschaft
SU: Master of Science (M.Sc.) Political Science

Programmets upplägg

Första året (termin 1 och 2) läser du 60 hp på Masterprogram i Statsvetenskap/International master's programme in Political Science vid Stockholms universitet. Efter avklarade studier om 60 hp blir du antagen till år 2 och Master Program in Political Science vid LMU. Masteruppsatsen skrivs enligt utbildningsplanen vid LMU.

Study Plan, Recognition of Study and Exam Achievements (54 Kb)

Alla studenter, inklusive utbytesstudenter, behöver vid LMU Munich betala en obligatoriska avgift för studenttjänster/service och kollektivtrafik. Avgiften som kostar runt 130 euro betalas i början av varje termin.

Antagning

För att bli antagen till programmet måste du uppfylla båda institutionernas behörighetskrav.

Antagningskrav och sista ansökningsdatum

Studenter som är antagna till Masterprogram i Statsvetenskap/International master's programme in Political Science är under sin andra termin välkomna att ansöka till detta program, se information om antagningsprocessen och sista ansökningsdag här: http://www.statsvet.su.se/utbildning/studier-utomlands/erasmus/ans%C3%B6kan. Studierna vid LMU Munich kommer att vara på engelska, språkkunskaper i tyska är ej nödvändigt.

Sista ansökningsdag: 

1 mars

Utbyteskoordinator: Noelle Rossnahan (exchange@statsvet.su.se)