Möt våra studenter

Möt våra studenter

Nils Brandsma

Jag fastnade för statsvetenskap på grund av mitt intresse för politik

Nils Brandsmas intresse för politik fick honom att välja Politices kandidatprogrammet, idag är han inne på sin fjärde termin.

Sara Rönnings thumb

Studierna har gett en större förståelse för hur samhället fungerar

Sara Rönnings valde KOPO-programmet på grund av den nischade inriktningen. Efter sina studier vill hon arbeta som utredare eller analytiker på myndighet eller inom regeringskansliet.

Sebastian Laser

Målet är att får en utredningstjänst inom någon statlig förvaltning

Sebastian Lasers drömtjänst är som utredare på Skolinspektionen. Nu läser han Masterprogrammet i statsvetenskap.

KONTAKT

Studentexpedition
studentexpedition@statsvet.su.se
Tel: 08-16 32 22, rum: F 472.

Studievägledare (grundnivå)
studievagledare@statsvet.su.se
Telefonmottagning

Studievägledare (avancerad nivå)
master@statsvet.su.se
Telefonmottagning

Studierektor, grundnivå
E-post

Studierektor, avancerad nivå
E-post

Möt våra studenter

Möt våra studenter

Möt studenter på praktik

Bild på tre studenter som gör praktik.

Möt våra alumner

Bilder på alumner.