Masterprogram

Praktik

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Kontakt och information
master@statsvet.su.se

Studievägledare
studievagledare@statsvet.su.se
Tel: 08-674 74 29, rum: F 434

Studentexpedition
studentexpedition@statsvet.su.se
Tel: 08-16 32 22, rum: F 472.

Studierektor, avancerad nivå
Jouni Reinikainen
jouni.reinikainen@statsvet.su.se
Tel. 08-16 30 82, rum: F 746

Praktik koordinator
Pasquale Cricenti
pasquale.cricenti@statsvet.su.se
Tel. 08-16 32 69, rum F724