Kombinationsprogrammet Studerande på kombinationsprogrammet fortsätter efter Samhällskunskap med didaktisk inriktning I med studier i statsvetenskap. För att få lärarbehörighet för samhällskunskap som ämne 1 krävs sammanlagt 150/180 högskolepoäng i relevanta ämnen, och för att nå lärarbehörighet för samhällskunskap som ämne 2 krävs 105/120 högskolepoäng. De fortsatta studierna erbjuds med platsgaranti, under förutsättning att grundkursen/ Samhällskunskap I/ Samhällskunskap med didaktisk I är avklarad. Notera att platsgaranti inte gäller för studerande på fristående kurs. För vidare studier inom masterprogrammet i statsvetenskap gäller särskilda antagningsregler.