Våra utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar

Våra utbildningar

Studenter sitter och pluggar vid ett långt bord.

Grundnivå

Vid vår institution kan du på grundnivån välja mellan att läsa program eller fristående kurser.

Studenter som sitter och diskuterar.

Avancerad nivå

Utbildningen på avancerad nivå består av fyra olika masterprogram i statsvetenskap.

Kvinna går genom en bibliotekskorridor.

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i statsvetenskap syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen.

Studenter som pluggar i biblioteket.

Kurs eller program?

All högskoleutbildning bygger på kurser. Kurserna behandlar oftast ett enda ämne, och kan vara ett helt år långa. Program är hopsatta av kurser. Högskolan eller universitetet bestämmer vilka kurser som ingår i programmet och i vilken ordning kurserna ska läsas.

Hur ansöker jag?

Beroende på vilken kurs du vill söka till kan tillvägagångssätten se olika ut. Till de flesta kurser anmäler du dig via www.antagning.se.

KONTAKT

Studentexpedition
studentexpedition@statsvet.su.se
Tel: 08-16 32 22, rum: F 472.

Studievägledare (grundnivå)
studievagledare@statsvet.su.se
Telefonmottagning

Studievägledare (avancerad nivå)
master@statsvet.su.se
Telefonmottagning

Studierektor, grundnivå
E-post

Studierektor, avancerad nivå
E-post

Möt våra studenter

Möt våra studenter

Möt studenter på praktik

Bild på tre studenter som gör praktik.

Möt våra alumner

Bilder på alumner.