NORDPLUS-nätverket erbjuder möjligheter att läsa vid andra universitet inom Norden. Som Nordplusstudent är du befriad från termins- och undervisningsavgifter och kan även ansöka om ett mindre stipenidum. Eventuellt måste du betala en kåravgift. Nordplusstipendium söker du via institutionen på samma sätt som du söker övriga utbytesplatser.
Läs mer om NORDPLUS-nätverket.

Nordlys söker du istället centralt. Det finns en plats vid alla våra partneruniversitet inom nätverket.
Läs mer om Nordlys.