Vad är Minor Field Studies?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på kandidat-, magister- och masternivå inom alla ämnesområden. Det innebär att man under minst 8 sammanhängande veckor befinner sig i ett utvecklingsland där man samlar in underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. För att kunna genomföra fältstudien tilldelas studenten ett stipendium på 27 000 kr. Stipendiet är inte heltäckande utan ska ses som ett bidrag för att kunna utföra studien.

Målet med MFS är att förbereda studenter att verka i globala sammanhang och organisationer. MFS genomförs under handledning i Sverige och med en kontaktperson i värdlandet.

Hur ansöker jag?

Information om ansökningsprocess, behörighetskrav etc. hittar du här: su.se/mfs.

Från höstterminen 2017 är ansökningsprocessen för MFS centraliserad och Statsvetenskapliga institutionen behandlar inte längre era ansökningar. Däremot erbjuder vi hjälp med era MFS-projekt och ni som har en idé eller redan ett utkast är välkomna att kontakta Henrik Berglund per mejl: henrik.berglund@statsvet.su.se