Erasmus+ och Nordplus

Institutionen samarbetar med europeiska universitet för studier i statsvetenskap genom utbytesprogrammet Erasmus+ och på nordisk bas genom Nordplus. Du är behörig att åka på utbyte inom dessa program om du är registrerad student vid Stockholms universitet, har klarat minst Statsvetenskap I eller Samhällskunskap I, och har slutfört 60 hp vid utresan.

Lokala avtal

Statsvetenskapliga institutionens har ett lokalt avtal med Leshan Normal University.

Centrala avtal

Stockholms universitet har centrala universitetsövergripande utbytesavtal med ett femtiotal universitet. Bland dessa märks högt rankade universitet som The Australian National University, The University of Auckland, National University of Singapore, Lomonosov Moscow State University, University of Washington i Seattle, Vanderbilt University i Nashville, University of Michigan och New York University.

Åka på egen hand som "free mover"

Att åka på egen hand innebär att du sköter allting själv. Du hittar själv ett universitet i utlandet som tar emot utländska ”free movers”, tar kontakt med det, och ansöker direkt till det. Det är alltså inget som görs via Stockholms universitet. Värt att notera är att det nästan alltid innebär studieavgifter. 

MFS

Institutionen deltar också i Minor Field Studies-program (MFS) som finansieras genom Sida. Här kan man – inom Statsvetenskap III och masterprogrammet – söka stipendium för fältarbete i något land i tredje världen.

Läs mer om utlandsstudier i vår folder Study abroad 2015-2016 (248 Kb) eller i handboken för utresande utbytesstudenter.