Innan avresa ska du sätta samman en studieplan tillsammans med utbyteskoordinatorn vid din institution. Studieplanen (Learning Agreement) ska signeras av alla tre parter (studenten, värdinstitutionen samt heminstitutionen). Studieplanen ska innehålla information om vilka kurser du ska gå och vilka poäng du kan tillgodoräkna dig när du kommer tillbaka.

Tillgodoräknande sker inte automatiskt utan du måste själv ansöka för att få dina betyg tillgodoräknande när din utbytestermin är slut. Du lämnar in blanketten Ansökan om tillgodoräknande (114 Kb) tillsammans med ditt officiella betygsdokument och ett signerat Learning Agreement till utbyteskoordinatorn.

Observera att ifall du väljer att läsa andra kurser än de som beslutats om i ditt Learning Agreement så kan det hända att du inte kan tillgodoräkna dig de poängen i din svenska examen vid Stockholms universitet.