Vid de flesta universitet bedrivs studierna i programform vilket innebär att urvalet av kurser kan sträckas till att gälla även de närbesläktade kurser som ingår i programmet.

Utbyten sker inom ramen för ERASMUS+ (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students), EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Som Erasmusstudent är du befriad från termins- och undervisningsavgifter och får dessutom ett mindre stipendium/bidrag.

En förteckning över institutionens utbyten och behörighet finner du i menyn till vänster under partneruniversitet.

Alla utbytesavtal och information om våra partneruniversitet hittar du även i Stockholms universitets utbytesdatabas. Information om institutionens partneruniversitet hittar du även i bokhyllan utanför studentexpeditionen (F472).  

Antagning till dessa utbytesplatser sker vid institutionen. För information kontakta exchange@statsvet.su.se.

Se även: su.se/erasmusutbyte.