1. Vara registrerad och aktiv som student vid Stockholms universitet med avsikt att ta en examen vid SU.

2. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 60 högskolepoäng*.

3. Vid utresa kunna redovisa godkända studier omfattande minst 30 högskolepoäng i statsvetenskap eller internationella relationer*.

4. Inte ha varit på Erasmus+ studier tidigare på samma studienivå i mer än sex månader.

5. Studierna vid värduniversitetet ska omfatta minst tre och högst tolv månaders heltidsstudier.

6. Göra det språktest före och efter mobiliteten som krävs för Erasmus+ studenter. Länken skickas automatiskt till Erasmus+ stipendiaterna. Det finns även möjlighet att gå en språkurs online.

 

* Se information under Partneruniversitet  för specifika behörighetskrav vid vissa partneruniversitet.