Sista ansökningsdag

26 februari för hösttermin, vårtermin och hela läsåret.
10 september för restplatser till vårterminen.

Utbytesplatser Erasmus Nordplus VT2021 (129 Kb)

Ansökningsinstruktioner (258 Kb)

Ansökningsprocessen

  1. Kolla genom listan över institutionens partneruniversitet och utbytesplatser och fundera på vilka länder och universitet du är intresserad av, på vilket språk du vill läsa och om du uppfyller behörighetkraven.
  2. Ta gärna kontakt med oss via exchange@su.se med frågor eller för att diskutera ditt utbyte med oss.
  3. Läs genom Ansökningsinstruktioner som publiceras ca. en månad innan sista ansökningsdag. I dokumentet hittar du även länken till online-ansökan. 
  4. Fyll i online-ansökan och skicka in allt innan sista ansökningsdag. 
  5. Tillsammans med ansökan ska du ladda upp studieintyg, ett foto, ev. dokumentation av språkkunskaper och andra dokument som du bedömer vara viktiga för din ansökan. Du ska även bifoga ett motiveringsbrev på engelska på cirka en A4-sida där du beskriver dig själv och varför du har valt att söka utbytesstudier, samt vad du har för förväntningar av utbytesperioden. 
  6. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av antal högskolepoäng och betyg. Programstudenter (KOPO, Pol.kand) som väljer att söka utbytesstudier på den valfria terminen har förtur till utbtytesplatserna. Studenter som tidigare varit på utbyte eller som tidigare hoppat av en utbytesplats kommer att ges lägre prioritet.  
  7. Du kommer att få besked om du har blivit antagen cirka tre veckor efter sista ansökningsdatum.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som Stockholms universitet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. Så här behandlar vi personuppgifter för dig som ansöker om utbytesstudier:
Behandling av personuppgifter (10 Kb)