Utbytesplatserna inom Nordlys administreras av Sektionen för internationell mobilitet. Platserna utlyses normalt under våren för det kommande läsåret. Läs mer om Nordlys: su.se/nordlys.