Bilaterala avtal och nätverk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Utbildning
  5. Studier utomlands
  6. Bilaterala avtal och nätverk

Bilaterala avtal och nätverk

Stockholms universitet har olika utbytesavtal och nätverk på central nivå vilka ger möjlighet att läsa även utanför Europa. Observera att ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de avtalen och nätverk på institutions nivå (Erasmus+, Nordplus, bilaterala institutionsnivå) och central nivå (centrala universitetsövergripande utbytesavtal, Nordlys, North2North).

Flaggor

Centrala avtal

Stockholms universitet har centrala universitetsövergripande utbytesavtal med ett femtiotal universitet.

LIvsstil

Nordlys

Nordlys är centralt nätverk inom Nordplus. Studenter som inte har tillgång till ett ämnesnätverk via sin institution eller vill studera i något annat ämne vid ett nordiskt universitet kan ansöka om utbyte genom Nordlys.

Livsstil 2

North2North

North2North är ett utbytesprogram inom nätverket University of the Arctic vars syfte är att öka samarbetet mellan ett antal deltagande universitet i de nordliga delarna av Sverige, Island, Norge, Finland, USA, Kanada och Ryssland.

Leshan

Bilateralt institutionsavtal: Studera i Kina

Statsvetenskapliga institutionen har ett bilateralt avtal om akademiskt samarbete och utbyte med School of Political Science, Leshan Normal University i Leshan, Sichuanprovinsen.

KONTAKT

Utbyteskoordinator:

Isolde Tengbjer Jobarteh
Rum F460, tel: +46-(0)8-16 30 02,
e-post: exchange@statsvet.su.se

Akademisk utbyteskoordinator:

Henrik Berglund
Mottagningstider efter överenskommelse, rum F738.
Tel: +46-(0)8 674 71 64, e-post: exchange@statsvet.su.se