Vad är ett tillgodoräknande?

Om du har studerat tidigare vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola kan du ansöka om att få dessa studier eller delar av studierna tillgodoräknade. Det innebär att du ersätter delkurser eller moment i en kurs du är antagen till med tidigare studier.

När kan jag göra ett tillgodoräknade?

Du kan enbart ansöka om ett tillgodoräknande när du är antagen till en kurs. Med andra ord har vi ingen möjlighet att kunna ge ett förhandsbesked om tillgodoräknande för kurser som du vill söka i framtiden.

Följer mina betyg med?

Nej, dina betyg följer inte med om din ansökan om tillgodoräknande beviljas. Kursen registreras som ett tillgodoräknande på Ladok (TG) och vid framtida meritvärdering på andra kurser m.m. räknas ett tillgodoräknande som betyget G = Godkänd.

Hur går jag tillväga för att ansöka om tillgodoräknande?

Ansökan görs på en särskild blankett som finns nedan eller hos studievägledarna. Ifylld blankett lämnas sedan tillsammans med bilagor till institutionens studievägledare.

Blankett:

Ansökan om tillgodoräknande (16 Kb)

Ansökan om tillgodoräknande (630 Kb)

Ansökan kan även skickas till: Statsvetenskapliga institutionen, Studievägledare, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Sökande får när handläggningen är klar ett skriftligt beslut.

Vad behöver jag bifoga min ansökan?

I din ansökan måste du bifoga ditt resultatintyg samt kursplaner för den kursen du läst innan och kursplan till den kursen du vill att ska ersättas genom ett tillgodoräknande.

Kan jag tillgodoräkna en kurs i min examen?

Ett vanligt missförstånd är att studenter kontaktar oss och frågar om de kan ”tillgodoräkna” en kurs i sin examen. Som framgår ovan så är ett tillgodoräknande ett sätt för dig att ersätta kommande studier med kurser/delkurser du läst innan. När du läst klart hela kursen så kan den ingå i en examen, men detta har inget med ett tillgodoräknande att göra. Mer information om examen och vad som gäller för dig finns att läsa här.