Om du har studerat tidigare vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola kan du ansöka om att få dessa studier eller delar av studierna tillgodoräknade.

Ansökan görs på en särskild blankett som finns nedan eller hos studievägledarna. Ifylld blankett lämnas sedan tillsammans med bilagor till institutionens studievägledare.

Ansökan kan även skickas till: Statsvetenskapliga institutionen, Studievägledaren, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Sökande får när handläggningen är klar ett skriftligt beslut.

Blankett:
Ansökan om tillgodoräknande (16 Kb)

Ansökan om tillgodoräknande (630 Kb)