Beställningar görs via webformuläret nedan, eller på plats i Studentexpeditionen vid institutionen. De beställda handlingarna kan sedan hämtas ut och betalas med betalkort på plats hos Studentexpeditionen vid dess öppettider (må, ti, to 11.30-13.00) eller enligt överenskommelse om annan tid. Handlingarna kan också skickas per post med inbetalningsanvisningar bifogade. Portokostnaden kommer att läggas till. Handlingar lämnas inte ut digitalt.

I enlighet med 15 § Avgiftsförordningen tas avgift ut för kopior av allmänna handlingar som bevaras hos institutionen. Beställningar på upp till nio sidor är gratis. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor och för varje sida därutöver är avgiften 2 kronor per sida. Om en sida är kopierad dubbelsidigt tar man betalt för två sidor. En tenta inklusive ett studentsvar brukar omfatta ca 10-20 sidor.