Studieuppehåll

Studieuppehåll kan endast göras på program och om du tänker avvika från programmet under en tidsperiod. För att kunna få ett studieuppehåll med platsgaranti beviljat måste särskilda skäl föreligga. För att ansöka om studieuppehåll på program fyller du i följande blankett: Studieuppehåll (3288 Kb)

Skicka sedan ifylld till studievagledare@statsvet.se

För att återkomst ska beviljas på program är en förutsättning att den sökande vid uppehållets start läst minst en termin på programmet och godkänts på minst 15 högskolepoäng.

Avbrott på kurs

Vill du göra ett tidigt avbrott (inom tre veckor efter terminsstart) kan du göra detta själv via Ladok. Klicka på den aktuella kursen du vill göra ett avbrott på och välj "Tidigt avbrott”. Du kan då söka kursen på nytt via www.antagning.se vid ett senare tillfälle. Vill du göra ett avbrott på en kurs senare än tre veckor efter terminsstart skickar du ett mail till studentexpedition@statsvet.su.se med ditt namn och personnummer.

Avbrott på program

Studieavbrott på program anmäler du till studievägledaren genom att fylla i denna blankett: Studieavbrott på program (171 Kb)

Skicka sedan ifylld blankett till studievagledare@statsvet.se

Tänk på att ett avbrott inte är detsamma som ett studieuppehåll. Gör du ett studieavbrott på program förlorar du din programplats och kommer inte kunna söka programmet igen.