Studentärenden

Studentärenden

Fram tills annat blir meddelat tar studievägledningen eller studentexpeditionen inte emot besök. Främst ska kommunikation med studievägledare, studentexpedition och lärare ske via mejl eller telefon.

Studentexpeditionen och studievägledningen är stängd för sommaren och öppnar igen den 17 augusti.

Du kan fortfarande nå oss via e-post:

Studentexpeditionen: studentexpedition@statsvet.su.se

Studievägledning: studievagledare@statsvet.su.se

Studentinformation

Mycket av den information som rör kurser och undervisning läggs under terminens gång ut i Athena.

Ta även för vana att regelbundet kontrollera institutionens anslagstavla som finns i F-huset på plan 4 där exempelvis konferenser och gästföreläsningar anslås. Meddelanden i Athena och på anslagstavlan förväntas ha nått samtliga studerande tre arbetsdagar efter anslagsdatum.

Studentexpedition

Studentexpeditionen finns i hus F, plan 4, rum F 472. Hit vänder du dig i första hand med allmänna frågor samt för tentautlämning, registrering, intyg, betygsutdrag mm.

Notera att intyg av annat slag än rena Ladok-utdrag har en handläggningstid på 3–4 arbetsdagar. Under perioder med hög arbetsbelastning (t.ex. vid terminsstart, inför sista ansökningsdag, etc.) kan dock handläggningstiden vara längre. Under dessa perioder rekommenderas att en begäran om intyg skickas via e-post till vår studievägledare.

Öppettider (under terminstid):

Fram tills annat blir meddelat tar studentexpeditionen inte emot besökt. Måndag, tisdag, torsdag kl. 11.30-13.00.

Telefontid (under terminstid):

Måndag, tisdag, torsdag kl. 11.30-13.00.

Telefonnummer:

08-16 32 22

E-post:

studentexpedition@statsvet.su.se

Studievägledning

Institutionens studievägledare finns på plan 4 i F-huset, i anslutning till studentexpeditionen. Här kan du få upplysningar om olika studiegångar, kursval och examensbestämmelser. Du kan också få hjälp om du har svårigheter att följa den ordinarie undervisningen.

Mottagningstider (under terminstid):

Fram tills annat blir meddelat tar studievägledningen inte emot besökt. Mejla till studievagledare@statsvet.su.se.

Telefontider (under terminstid)

Måndag och tisdag kl. 11.00 – 12.00

Grundnivå:

Telefonnummer: 08-16 30 94
E-post: studievagledare@statsvet.su.se

Avancerad nivå:

Telefonnummer: 08-674 74 29
E-post: master@statsvet.su.se

 

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Studentexpedition
studentexpedition@statsvet.su.se
Tel: 08-16 32 22, rum: F 472

Studievägledare (grundnivå)
studievagledare@statsvet.su.se
Telefonmottagning

Studievägledare (avancerad nivå)
master@statsvet.su.se
Telefonmottagning

Studierektor, grundnivå
E-post

Studierektor, avancerad nivå
E-post

Studera med funktionsnedsättning
My Career