När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ansöker du själv om att få ett examensbevis via Ladok. Du ansöker om examen vid det lärosäte där du läst den sista av de kurser som ska ingå i examen. Det är examengruppen centralt på Stockholms universitet som utfärdar examensbevis, här är deras hemsida  och deras Vanliga frågor om examen.

Med statsvetenskap som huvudämne kan du få ut två olika examen:

  • Filosofie kandidatexamen (fil.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp) samt 90 hp i valfritt ämne
  • Politices kandidatexamen (pol.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp), Nationalekonomi 60 hp samt 30 hp i valfritt ämne. (Du kan också få en pol.kand examen med Nationalekonomi som huvudområde: Nationalekonomi I-III (90 hp), Statsvetenskap 60 hp samt 30 hp valfritt ämne).

Du ansöker själv om din examen i statsvetenskap på Ladok genom att:

  • Välja Filosofie kandidatexamen eller Politices  kandidatexamen (se ovan) – Samhällsvetenskaplig fakultet
  • Ingen inriktning
  • Huvudområde: Statsvetenskap (alternativt nationalekonomi om du ansöker om pol.kand examen med nationalekonomi som huvudområde)

Kryssa i de kurser du ska ta med i examen: De flesta avslutade kurser som du läst vid universitet/högskolor i Sverige finns med där. Observera att endast avslutade kurser kan användas i en examen.